Hjælp ministeren med at hjælpe foreningerne

Kulturministeret vil fjerne bureaukratisk bøvl, så hverdagen bliver lettere for foreningerne, men ministeriet har brug for hjælp fra forbund og foreninger.

De frivillige kræfter i foreningerne støder for ofte ind i bureaukratiske benspænd. Nu er der en chance for at få gjort noget ved situationen. Send senest d. 15. juni en mail til den nyoprettede mailadresse meldetbenspaend@kum.dk og forklar, hvad problemet er. Giv derudover gerne et bud på, hvordan problemet kan løses.

Det er dermed en opfordring samt en unik mulighed for foreningerne til aktivt at gøre en indsats, så der skabes bedre rammer for foreningerne og de frivillige.

Foreningerne gør en markant forskel for mange mennesker, og derfor er det vigtigt, at de frivillige fortsat har lysten og gejsten.

“Foreningerne er rygraden i Danmark. De skaber fællesskaber, demokratisk dannelse, trivsel og livsglæde. Derfor bekymrer det mig, når jeg hører, at frivillige mister gejsten eller skræmmes væk af administrativt bøvl. De frivillige skal bruge tiden på det, de er gode til, og det, som de brænder for. Ikke administration af regler, som de ikke kan se den sunde fornuft i,” siger kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen.

Ud over denne mulighed for at skrive direkte til Kulturministeriet, gennemfører ministeriet også en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningerne. Skemaerne sendes til foreningerne med hjælp fra de frivillige organisationer – blandt andet DIF. Det er et initiativ, hvis formål er at give foreningerne en stemme, så der kan tages hånd om de konkrete problematikker.

”Jeg tager nu initiativ til at forsøge at lempe de bureaukratiske byrder, der skræmmer de frivillige væk. Det er muligt, at vi ikke kan løse alle problemerne, men vi bliver nødt til at prøve alligevel. Første skridt er at finde ud af, hvor skoen trykker mest. Vi mangler simpelthen data om, hvordan foreningerne konkret påvirkes af love og regler. Og det er den helt konkrete viden, vi går i gang med at indsamle nu,” siger kulturministeren.