Holdturneringen indendørs fortsætter

DTF’s indendørs holdturnering fortsætter. I alle rækker på nær Elitedivisionen indføres en regel om, at hvert hold maks. må have fem personer til stede samtidig.

DTF Holdturneringen fortsætter med enkelte justeringer.

På baggrund af DIF og DGI’s opdaterede retningslinjer for idræt kan DTF Turnering nu melde ud, hvordan HEAD DTF Holdturneringen inde fortsætter her fra.

Alle kampe bliver afviklet som programsat. Elitedivision er defineret som professionel idræt og er derfor ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Elitedivisionen fortsætter med samme regelsæt som hidtil.

”Overordnet set vil vi gerne afvikle holdturneringen, når vi kan holde os indenfor myndighedernes retningslinjer. Rent sportsligt ønsker vi at afvikle på en måde, der adskiller sig mindst muligt fra de regler, vi er vant til at spille under. Det mener vi, at vi er lykkedes med,” siger Emil Bødker, der er direktør i Dansk Tennis Forbund.

5 personer til stede

1. division og alle underliggende divisioner samt alle ligaer bliver gennemført med få tilpasninger til reglementet, så forsamlingsforbuddet kan overholdes.

Hvert hold må højest have fem personer til stede i hallen på samme tid. Holdet inklusiv holdkaptajn må gerne bestå af flere end fem personer. Men personer udover de fem første skal opholde sig udenfor hallen, indtil andre fra holdet har forladt hallen.

I bunden af denne artikel er en Q&A med svar på en række spørgsmål til de nye regler.

For at holde os under forsamlingsforbuddet på 10 personer vil kampene i 1.division og alle underliggende divisioner samt alle ligaer blive afviklet uden en referee til stede. De to holds kaptajner overtager i fællesskab rollen som referee. Samtidig opgraderes en referee-hotline, så tvivlsspørgsmål kan blive afklaret hurtigt.

”Den her model kræver, at holdene udviser en høj grad af ansvarlighed i afviklingen af holdkampene. Alle er klar over situationens alvor, og derfor har vi også tillid til, at klubberne og spillerne kan og vil leve op til det ansvar,” siger Emil Bødker.

Foreløbig gælder ændringerne for runderne i weekenden 7.-8. november og 21.-22. november med mulighed for forlængelse til runden i weekenden 28.-29. november, hvis de nuværende retningslinjer for idræt forlænges til at gælde der.

Holdkaptajner som referee

Holdkaptajnerne for begge hold overtager i fællesskab refereefunktionen. Holdkaptajnen for et hold kan ikke skiftes ud undervejs i en holdkamp. Den samme person har ansvaret gennem hele holdkampen.

Hjemmeholdets holdkaptajn sørger for, at resultatet indtastes i DTF’s holdturneringsprogram senest 2 timer efter kampens afslutning. Begge holdkaptajner skal ved holdkampens afslutning underskrive resultatkortet, som hjemmeholdets holdkaptajn opbevarer indtil sæsonafslutningen.

I praksis bliver mange holdkampe i forvejen afviklet på denne måde.

Referee-hotline

For at hjælpe klubberne bedst muligt med en god og fair afvikling opgraderer DTF Turnering med en referee-hotline. Holdkaptajner kan med fordel kontakte referee-hotlinen i tvivlstilfælde. Vi opfodrer til, at man ringer, inden man går videre med en beslutning i holdkampen.

I DTF Turnerings referee-hotline sidder Tom Gustavsen (51 50 93 41) og Daniel Mølgaard Nielsen (40 24 52 82) klar til at besvare spørgsmål i holdkampsweekenderne.

Udlændinge og danskere, der har været udenlands

Spillere – danske som udlændinge – der har opholdt sig i udlandet i et orange land eller højrisikoland, skal være særlig opmærksom på deres spilleberettigelse. For at være spilleberettiget, skal der enten være gået 14 dage siden indrejse i Danmark, eller også skal spilleren have en negativ corona-test, der ikke er mere end 72 timer gammel ved kampstart.

Resultatet af Corona-testen skal kunne fremvises på forlangende af DTF Turnering. Det er op til klubberne og de enkelte spillere at holde sig opdateret på landenes status som gul, orange eller højrisikoland.

Det er et anliggende mellem klubberne og myndighederne at sikre sig, at det regnes for et anerkendelsesværdigt formål for en udlænding at tage til Danmark for at spille holdkamp.

Under Regler og love på DTF’s hjemmeside offentliggøres et tillæg til Reglementet for HEAD DTF Seniorholdturneringen indendørs 2020-2021.

Publikum

I de særlige retningslinjer for publikum, der gælder under corona, står der bl.a.: ”Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.”

Disse ansatte eller frivillige tæller med som deltagere i begivenheden (forsamlingsforbud på 10 personer). I praksis er der ikke plads til både spillere og personer med ansvar for publikum. Derfor opfordrer DTF til, at man afvikler holdkampe i 1. division og nedefter samt ligaer uden tilskuere.

Elitedivisionen

Elitedivisionen er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Rækken defineres som professionel idræt i de nye retningslinjer fra Kulturministeriet. Derfor gennemføres Elitedivisionen som normalt.

Forsamlingsforbuddet gælder stadig under Elitedivisionskampe for folk, der ikke er direkte involveret i holdkampen som spillere, holdkaptajner og referees med flere.

Man kan have publikum til Elitedivisionskampe. Men kun, hvis klubben kan leve op til de særlige retningslinjer for publikum. Bl.a. gælder det, at publikum skal sidde ned. Publikum skal sidde på den samme plads under hele holdkampen. Der skal sikres 1 meters afstand mellem publikum. Publikumsarealet bør være tydeligt afmærket.

Q&A

Man må kun have 5 personer fra hvert hold i hallen samtidig. Hvordan skal det forstås?

Møder man op med 4 spillere, 4 spillere og 1 holdkaptajn eller 5 spillere, foregår alt som normalt. Hele holdet må være til stede i hallen samtidig.

Har man flere personer med, må kun 5 personer være i hallen samtidig. Eksempler på hold med flere end 5 personer:

  • 4 spillere og 1 holdkaptajn og 1 rådgiver
  • 5 spillere og 1 holdkaptajn
  • 6 spillere

Har man eksempelvis 4 singlespillere, der skal i gang samtidig, så må 1 holdkaptajn være til stede og rådgive. Har man også en reserve med, der kun skal spille double, så skal reserven opholde sig udenfor hallen, indtil en af de andre på holdet har forladt hallen.

Hvordan afvikler vi Golden Matchtiebreak?

Ved stillingen 3-3 spilles der stadig en Golden Matchtiebreak. Til Golden Matchtiebreak må der gerne være mere end 5 spillere på et holds opstilling. Men der må stadig kun være 5 personer fra holdet til stede i hallen. Resterende spillere skal stå klar udenfor hallen og kan kaldes ind, hvis deres kamp bliver den, der skal spille Golden Matchtiebreak.

Vi er kun 4 personer med vores hold. Kan vi overdrage en plads, så det andet hold må være 6 personer i hallen?

Nej. Det er maks. 5 personer fra hvert hold i alle tilfælde.

Hvorfor skal vi spille uden referee?

Et hold består som minimum af 4 personer. Med en referee til stede vil det allerede være 9 personer, og der vil ikke være plads til at begge hold kan have en holdkaptajn til stede. DTF har vurderet, at det sportsligt var et større tab ikke at have muligheden for en kaptajn eller en reserve til stede end en referee.

Hvordan er reglerne, når holdkaptajnerne deler referee-rollen?

De to holdkaptajner skal være enige om beslutninger. I tvivlstilfælde kan referee-hotlinen kontaktes. DTF opfordrer til, at holdkaptajnerne har talt sammen, inden kampdagen for at blive enige om kampafviklingen.

Hjemmeholdets holdkaptajn sørger for, at resultatet indtastes i DTF’s holdturneringsprogram senest 2 timer efter kampens afslutning. Begge holdkaptajner skal ved holdkampens afslutning underskrive resultatkortet, som hjemmeholdets holdkaptajn opbevarer indtil sæsonafslutningen.