Klubudvikling i fokus for Dansk Tennis Forbund – Lars Elkjær stopper som JTU konsulent og bliver fuldt forankret i DTF

I bestræbelserne på at styrke Dansk Tennis Forbunds indsatser med udvikling af danske tennisklubber, overgår Lars Elkjær den 1. marts som 100% forbundsansat klubudviklingskonsulent. Han overgår således fra en 50/50 stilling som både JTU konsulent og DTF klubudviklingskonsulent til en fuld forankring i DTF. Den nye situation sikrer dermed et større fokus på en koordineret, synlig og effektiv indsats på klubudviklingsområdet.

Formand for JTU, Pia Vedel Ankersen, der også er politisk ansvarlig for klubudviklingsområdet i DTF bestyrelsen:

”DTF har brug for at Lars bruger alle kræfter på at sikre en god, kompetent og fokuseret indsats på klubudviklingsområdet i DTF-regi, herunder ”Bevæg-dig-for-livet” samarbejdet med DGI som et af de helt store områder. Lars er ubetinget den rigtige mand til denne opgave og den nye konstruktion betyder ikke, at klubberne i det jyske kommer til at se mindre til hverken Lars, Dansk Tennis Forbund eller Jyllands Tennis Union. JTU vil bruge anledningen til at se på vores kerneområder, vores organisatoriske kraft samt medarbejder ressourcer”, siger Pia Vedel Ankersen. 

Direktør Klaus Nørby Jakobsen, er meget tilfreds med at Lars Elkjær indgår som fuldt forankret DTF klubudviklingsansvarlig fremadrettet:

”Lars har 10 års solid erfaring som konsulent i det jyske og de senere år også varetaget funktionen som klubudviklingsansvarlig i DTF.  Lars´ erfaring, hans kompetencer og meget store netværk er vigtig i vores ambitioner om at styrke forbundets indsatser overfor klubudviklingsområdet”. Samtidig er jeg meget glad for den positive dialog der har været imellem DTF og JTU omkring justeringen af Lars´ ansættelse og ansvarsområder slutter Klaus Nørby Jakobsen”.