Lille fremgang i det samlede antal tennisspillere i Danmark

Tennissporten holder skansen i medlemsopgørelsen for 2023. Set over en længere bane er tennis gået frem med 12.000 medlemmer på syv år.

DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund oplevede samlet set i 2023 en lille fremgang på 273 i antallet af tennismedlemmer.

Siden det første år af Bevæg dig for livet-projektet i 2016 har tennissporten klaret sig flot medlemsmæssigt, da udviklingen er steget fra et lavpunkt på 69.780 medlemmer op til 82.186 medlemmer i 2023.

Samlet medlemsudvikling for tennis i DGI og DTF

År 2016 2022 2023
Medlemstal 69.780 81.913 82.186
Antal foreninger 615 608 589

Efter flere års fremgang ser tendensen ud til, at medlemstallet for dansk tennis er stagnerende. Grundlæggende har tennissporten altså holdt proppen i badekarret efter medlemsvækst både før og under corona, men der skal fortsat ydes en indsats for at holde skruen i vandet.

”Hvis tennissporten skal have yderligere medlemsvækst, kræver det blandt andet et stort fokus på kvalitetstilbud til voksne motionister. De seneste års medlemstal viser, at der især er kommet større rift om segmentet fra 40-59 år, som ellers har båret en stor del af fremgangen for tennis siden 2016,” siger Lorenz Sønderby, projektleder for Bevæg dig for livet – Tennis.

Tennis er den ottendestørste idrætsaktivitet i Danmark målt på medlemmer.

Flere små poder og unge mænd dyrker tennis

Ser vi nærmere på udviklingen i tennis fordelt på køn og alder, er der især pæn fremgang blandt unge mænd i alderen 19-24 år, hvor der fra 2022 til 2023 er sket en stigning på 17,6 procent svarende til 476 medlemmer.

Tilsvarende er der en flot tilvækst på 20,1 procent i den yngste aldersgruppe blandt de 0-6-årige fordelt ligeligt mellem piger og drenge. Generelt har udviklingen blandt børn i alderen 0-6 år været positiv i løbet af de seneste tre år, hvor tilvæksten totalt set har været på 33 procent.

Til gengæld ses der et frafald på 11,1 procent blandt piger i alderen 7-12 år. Det tegner en tendens blandt piger i den aldersgruppe, hvor frafaldet over de seneste fire år har været 20 procent.

”Generelt set viser medlemsudviklingen i tennis fra 2022 til 2023 jo ikke de helt vilde udsving. Set over de sidste tre år, er der dog sket et mærkbart frafald blandt børn i aldersgruppen 7-12 år, hvilket vi alle må have for øje,” siger Lorenz Sønderby.

DGI og Dansk Tennis Forbund har allerede meldt ud, at børn og unge bliver det helt store fokusområde fra 2025, når Bevæg dig for livet-projektet udløber i sin nuværende form.

Medlemsudvikling for tennis i DGI og DTF baseret på alder

Aldersgruppe Medl. 2022 Medl. 2023 Udvikling Udvikling %
0-6 år 1.236 1.484 248 20,1 %
7-12 år 8.919 8.375 -544 -6,1 %
13-18 år 9.144 9.111 -33 -0,4 %
19-24 år 4.551 4.998 447 9,8 %
25-39 år 9.816 10.126 310 3,2 %
40-59 år 25.304 24.996 -308 -1,2 %
60-69 år 11.193 11.117 -76 -0,7 %
70+ år 11.750 11.979 229 1,9 %
Total 81.913 82.186 273 0,3 %

Tallene viser også, at tennis stadig har en god appel blandt det ældste segment 70+ år, hvor der har været en kontinuerlig tilvækst siden 2018, hvorfra idrættens medlemstal er blevet opgjort med de nuværende aldersintervaller.

Tennis og padel overhaler traditionelle idrætter

Mange foreninger tilbyder både tennis og padel, ligesom DGI og Dansk Tennis Forbund arbejder sideløbende med de to sportsgrene.

Kigger man på tennis- og padeltallene sammen giver det samlet set et medlemstal på 110.422 i foreningsregi. Med den vinkel har tennis og padel lagt sig på siden af et par af de traditionelt største sportsgrene i Danmark i form af håndbold og badminton.

Samlet medlemsudvikling for tennis og padel i DGI og DTF

År 2016 2022 2023
Medlemstal 69.780 99.232 110.422
Antal foreninger med tennis og/eller padel 615 664 679

”Den samlede medlemstilvækst på godt 60 procent siden 2016 for tennis og padel i regi af DGI og DTF er ganske enkelt formidabel. Det emmer af et kæmpe engagement fra ansvarlige og frivillige i foreningerne, hvor samarbejdet med DGI og DTF om hele 368 vækstaftaler også bør fremhæves,” siger Lorenz Sønderby.


Fakta og links

Ligesom tennis kræver en god teknik, er der også masser af tekniske detaljer omkring opgørelsen af medlemstal. Det er DIF og DGI, som kvalitetssikrer opgørelsen. Metoden går på tværs af alle idrætter i Danmark.

  • På tværs af DGI og DIF-idrættens specialforbund taler man om ’unikke medlemmer’. Det unikke medlemstal i tennis er medlemstallene for alle DGI-klubber og alle klubber under Dansk Tennis Forbund lagt sammen. Klubber, som er med i begge organisationer, tælles ikke to gange.
  • For at blive talt med i medlemstallet for 2023 skal et medlem være meldt ind i den pågældende i mindst tre måneder i løbet af året.
  • Et padelmedlem i en kombineret tennis- og padelklub kan også godt både spille tennis i klubben, ligesom et tennismedlem også kan spille padel. Medlemmerne indskrives for deres primære idræt. Det er den enkelte klubs vurdering ved indberetning
  • Er man medlem af to forskellige foreninger under DTF, vil man tælle for to i opgørelsen. Udbredelsen af dobbeltmedlemmer kendes ikke.

Links