Lysfest i Brønderslev

Onsdag den 30. august indviede Brønderslev Tennisklub sit nye lysanlæg ved en ”lysfest”. Dette er der som sådan ikke noget unikt i, men formand Karen Jørgensens tale afslørede alligevel en række pointer, der bestemt kan være god læring og inspiration for andre klubber.

  • Etablering af lysanlæg som en bevidst udvidelse af kapaciteten – en investering på godt kr. 130.000 der er 100% finansieret via lokale/regionale fonde samt kommunen
  • En bevidsthed om at klubbens faciliteter ofte er det visitkort som bliver afleveret, når potentielle medlemmer kommer forbi. Med andre ord – flotte rammer for klubbens medlemmer!
  • En struktureret tilgang til rekruttering og modtagelse af nye medlemmer via Voksenintroduktion, en kompetent træner og en aktiv bestyrelse.
  • Vækstaftale med Dansk Tennis Forbund og en medlemsvækst på 50% på 2 år!
Mange medlemmer var mødt frem til ”lysfest” i Brønderslev

Fundraising som afsæt for investering i lysanlæg:
Klubben har i flere år ønsket at etablere et lysanlæg, så der kunne spilles senere om aftenen på klubbens 4 smukt beliggende baner, som er helt omkranset af træer tæt ved den store Rododendron park i Brønderslev. ”Via ansøgninger til diverse fonde samt et velvilligt tilskud fra kommunen, så er dette ønske realiseret her i 2017 og det er vi naturligvis meget glade for. Vores medlemsvækst gør naturligvis at der kommer mere og mere pres på banerne i primetime, så vi er glade for at vi kan udvide spilletiden til senere på aftenen på 2 af vores baner nu” siger formand Karen Jørgensen.

Til inspiration for andre klubber er økonomien til lysanlægget rejst via følgende donationer:
SE Vækstpulje Nyfors – kr. 50.000
Brønderslev Kommune – kr. 40.000
Øster Brønderslev Sparekasses Fond – kr. 15.000
Nordea Fonden – kr. 25.000

Klubbens faciliteter er klubbens fysiske ”visitkort”:
Klubben gør meget ud af at faciliteter både på og udenfor banen er i orden. Via en lang række frivillige, klubbens banechef samt bestyrelsens prioriteringer fremstår klubben i meget flot stand – et bevidst valg fra klubbens side. ”Vi er altid på udkig efter at gøre forholdene endnu bedre for vores medlemmer og her er lysanlægget blot endnu en forbedring af vores i forvejen flotte rammer. Tingene skal være i orden og medlemmerne skal have lyst til at opholde sig i klubben – også før og efter tennis” siger formand Karen Jørgensen.

Lysanlægget blev indviet med opvisningskamp af klubbens Jyllandsserie herrer

Voksenintroduktion som afsæt for rekruttering:
Brønderslev Tennisklub har igennem de seneste år arbejdet meget målrettet med DTF´s Voksenintroduktion – udover at hyre en kompetent træner ind til holdene af nye seniorer, så har klubbens bestyrelse været meget bevidst om at arbejde med den gode modtagelse af potentielt nye medlemmer. Ved det afsluttende træningspas møder et par repræsentanter fra klubbens bestyrelse op og snakker med gruppen af seniorer, opfordrer dem til at lave ”samspil” og giver dem gode anbefalinger til hvordan de kommer videre med tennis i Brønderslev Tennisklub. Kort efter introduktionsforløbet inviteres alle nye medlemmer til spisning i klubben – beværtet af repræsentanter fra klubbens bestyrelse. Med andre ord – en meget bevidst tilgang til god modtagelse og integration af nye medlemmer . Og det virker! Stort set alle deltagere på Voksenintroduktion melder sig efterfølgende ind. ”Klubbens ledelse er meget opmærksomme på at integrere nye medlemmer og ildsjælene udgør et vitalt supplement for mig som træner. Så det er dejligt at se at stort set alle fra Voksenintroduktionsholdene fortsætter som medlemmer i klubben” fortæller træner Jørgen Nørgaard.

Vækstaftale med fokus på udvikling og fastholdelse – medlemsvækst på 50% på 2 år!
Brønderslev Tennisklub indgik i starten af 2017 en vækstaftale med Dansk Tennis Forbund, for fortsat at fokusere på udvikling og optimering af klubbens rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Opstartsmødet blev afviklet i marts måned og nu her i september måned følges dette op med endnu et møde, hvor klubbens bestyrelse i fællesskab med DTF´s Klubudviklingsansvarlige Lars Elkjær stopper op, evaluerer på sæsonen og forbereder finjustering af kommende tiltag og ikke mindst udendørs sæsonen 2018. På 2 år er medlemstallet steget 50% – fra 84 medlemmer i 2015 til 126 medlemmer her i 2017! Flot!

På billedet ses formand Karen Jørgensen og træner Jørgen Nørgaard med den symbolske ”gavecheck” på kr. 50.000 fra SE Vækstpulje Nyfors. I baggrunden ses det nyetablerede ”lysanlæg”.