Medlemstallene er opdateret: Fremgang i DTF

Trods et lille dyk i antallet af indmeldte klubber steg det samlede medlemstal i Dansk Tennis Forbund i 2017. Især klubber med vækstaftaler oplever fremgang.

I de seneste opgjorte medlemstal for idrætten i Danmark er der fremgang for tennissporten. I 2017 var der 70.698 registrerede tennisspillere under Dansk Tennis Forbund (DTF) og DGI. Ser man udelukkende på medlemstallet for DTF, så var der 56.633 medlemmer, hvilket er en fremgang på lidt over 300 spillere sammenlignet med 2016. Tallet placerer DTF som det ottendestørste specialforbund i Danmarks Idrætsforbund.

Under Historie kan du altid finde de opdaterede medlemstal på tennis.dk. Her kan du også finde de enkelte klubbers medlemstal fordelt på køn og aldersgrupper. Heraf fremgår det, at medlemsstigningen især har været i aldersgruppen 60+. Kønsfordelingen i tennisklubberne er uændret i forhold til 2016. Omkring 38 procent af medlemmerne er kvinder eller piger.

På unionsniveau findes den største fremgang i KTU, hvor klubberne samlet set har fået over 500 nye medlemmer. Også JTU er gået lidt frem. Til gengæld er SLTU og FTU gået tilbage med henholdsvis 188 og 49 medlemmer. Den fulde oversigt over medlemsudvikling i klubber og unioner er ligeledes tilgængelig under “Historie”.

Klubber, der har en vækstaftale i Bevæg dig for livet-regi, oplever i gennemsnit større fremgang end andre klubber. Især de klubber, der fik deres vækstaftale tilbage i 2016, kan nu begynde at høste frugterne af deres arbejde. Disse klubber oplevede en vækst på 7,8 procent.

Det bliver spændende, om den udvikling fortsætter næste år, hvor flere klubber har været i gang med deres vækstaftaler i længere tid.