Medlemstallene i padel fordoblet igen

I 2022 var der hele 17.319 padelmedlemmer fordelt på 132 foreninger. Fremgangen var mest markant blandt kvinder i alderen 25-39 år.

Padel er for alvor blevet en stor foreningsidræt i Danmark.

Det er vist gået de færrestes næse forbi, at padelsporten har fået et solidt tag i danskerne og er i rivende udvikling. Men med de netop udgivne medlemstal for idrætsforeninger i Danmark er der mulighed for at tage et endnu nærmere kig på udviklingen.

Medlemstallet bød næsten på en fordobling i forhold til året forinden. I 2022, som er de seneste officielle tal, var der 17.319 medlemmer i landets padelforeninger mod 8.937 i 2021.

Det gør padel til den 20. største aktivitet målt på medlemmer hos DIF og DGI lige efter volleyball og foran roning og karate.

Medlemmerne er fordelt på 132 foreninger. Holbæk Tennis og Padel klub er den største med 892 medlemmer. Men i alt står 61 foreninger noteret for 100 eller flere medlemmer.

”Padel har på rekordtid etableret sig som en stor foreningsidræt. Rigtigt mange danskere har fået smag for sporten, og det er virkelig fedt at kunne konstatere, at mere end 17.000 af dem var medlemmer i en idrætsforening i 2022,” siger Morten Hedegaard, der er padelkonsulent i Padel i Danmark, som er DGI og Dansk Tennis Forbunds arbejdsfællesskab om padelsporten.

Væksten hos padel er den femtestørste i foreningsidrætten kun overgået af giganterne svømning, fitness, gymnastik og fodbold.

Fart på de yngre

Hvis man dykker længere ned i medlemsstatistikkerne, kan man måske ved første øjekast få bekræftet en fordom om padel. I hvert fald er den største stigning i antallet af medlemmer hos mænd i alderen 40-59 år. Dem er der blevet næsten 2500 flere af.

Men faktisk er der andre alderssegmenter, der har mere fart på. Medlemmer i spændet 25-39 år er gået frem med fænomenale 132 procent. Procentvis går det også hurtigt for de yngste voksne. De 19-24-årige har oplevet en stigning på 94 procent på et år.

Traditionelt set har mange idrætter svært ved at holde fast i medlemmer, der i de tidlige voksenår oplever store skift i livet med studier efterfulgt af familiestiftelse med småbørn. Men her bryder padel med tendenserne.

”Det er rigtig stærkt at se, at der er så meget fart på medlemsvæksten i de alderstrin. Det kan være et udtryk for, at lokal foreningspadel tilbyder noget attraktivt med mindre transporttid og lavere priser sammenlignet med de kommercielle tilbud,” siger Morten Hedegaard.

Mange børn og unge

Padelkonsulenten har også bidt mærke i, at der kommet næsten 1000 flere medlemmer på 18 år og derunder. Således var der 2361 ungdomsmedlemmer i landets padelklubber.

De flest af dem er i alderen 13-18 år, men faktisk var der i 2022 787 padelmedlemmer, som endnu ikke havde rundet 13 år.

”Indsatsen i foreningerne er sindssygt vigtig, hvis også børn og unge skal opleve glæderne ved at spille padel. Derfor er det enormt glædeligt at se, at så mange ungdomsmedlemmer har fundet vej til klubberne. Og vi ved, at flere og flere foreninger opretter træningstilbud til ungdommen, så vi ser frem til at følge og støtte op om den udvikling,” siger konsulenten fra Padel i Danmark.

Han glæder sig over at se, at mange af de foreninger, som har haft trænere med på inspirationskurser og træneruddannelse, oplever en tydelig fremgang på ungdomsspillere. Samtidig understreger Morten Hedegaard, at netop børne- og ungdomstræning er et stort fokusområde for Padel i Danmark, hvor der vil komme endnu flere tilbud til klubberne i løbet af 2023.

Kvinderne elsker padel – ikke mindst i foreninger

Der har været en eksplosiv vækst af kvinder i padelforeningerne. Foto: Morten Olsen.

Padelsporten har stadig en overvægt af mandlige udøvere. 70 procent af medlemmerne i padelforeningerne var mænd. Men kvinderne har lukket noget af hullet.

Mens antallet af mandlige medlemmer gik frem med 90 procent, steg antallet af hunkøn med 102 procent. Helt vildt ser det ud, hvis man zoomer ind på kvinder mellem 25 og 39 år. Her er medlemstallet steget med 161 procent.

”Padelsporten er for alle. Og der er ikke nogen grund til ikke at stræbe efter en fifty-fifty fordeling af medlemmer i padel for kvinder og mænd. Derfor er det ekstra glædeligt at konstatere en særlig stor vækst af kvinder i foreningspadel. En tendens vi også ser i vores turneringer hvor flere og flere kvinder er med i både individuelle endagsturneringer og i holdturneringen Arla Protein Ligaen,” siger Morten Hedegaard.

2022-tallene viser, at der var 5236 kvindelige padelmedlemmer i foreningerne.

I den nærmeste fremtid dykker vi også dybere ned i medlemstallene for tennis.

Fakta

Ligesom padel kræver en god teknik, er der også masser af tekniske detaljer omkring opgørelsen af medlemstal.

  • Opgørelsen for 2022 er anden gang, hvor padel tælles som en selvstændig aktivitet. I 2020 blev padelmedlemmer opgjort som en gren under tennismedlemmerne. Den gang var der 3.406 opført som padelmedlemmer.
  • Et padelmedlem i en kombineret tennis- og padelklub kan også godt både spille tennis i klubben, ligesom et tennismedlem også kan spille padel. Medlemmerne indskrives for deres primære idræt.
  • På tværs af DGI og DIF-idrættens specialforbund taler man om ’unikke medlemmer’. Det unikke medlemstal i padel er medlemstallene for alle DGI-klubber og alle klubber under Dansk Tennis Forbund lagt sammen. Klubber, som er med i begge organisationer, tælles ikke to gange.

Find medlemstal for alle aktiviteter under DIF og DGI