Nomineret til Arla Protein Foreningsprisen: Albertslund Tennis og Padelklub

I denne uge vil vi præsentere de nominerede til Arla Protein Foreningsprisen. Feltet har været skarpt og indstillingerne mange. Nu kan I møde den sidste af i alt tre nominerede foreninger: Albertslund Tennis og Padelklub.

Hver eneste dag er der foreninger, som arbejder for at gøre en forskel for padelsporten i Danmark. Foreninger, der arbejder hårdt for fællesskabet og for at udvikle og udbrede padel.

Derfor er det helt oplagt, at Arla® Protein og Padel i Danmark igen i år uddeler Arla Protein Foreningsprisen.

Sidste år gik æren til Holbæk Tennis & Padel Klub. Med prisen følger en præmiecheck på 10.000 kroner, som skal gå til vinderforeningens videre udvikling og virke.

På baggrund af et imponerede felt af indstillede foreninger fra hele landet, er det nu blevet tid til at præsentere den første af de tre nominerede til dette års udgave.

Nomineret: Albertslund Tennis og Padelklub

Albertslund Tennis- og Padelklub introducerede i marts 2022 padel i foreningsregi i Albertslund. Det kunne lade sig gøre efter flere års målrettet arbejde med at få skaffet opbakning til etablering af padelbaner i Albertslund både internt – da klubben igennem mere end 50 år havde været en tennisklub – og på politisk plan i kommunen.

Det lykkedes at skaffe alle midlerne til to baner gennem tilskud fra forskellige fonde og kommunen, men ikke mindst gennem klubobligationer, som klubbens medlemmer købte for mere end 300.000 kr.

Filosofien i klubben har helt fra start været, at padel skal være tilgængeligt for alle – uanset økonomisk råderum. En anden del af filosofien har været, at padel i Albertslund skulle være en integreret del af foreningslivet og Albertslund Tennis og Padelklub.

For Jonas Feldbo-Kolding, holdleder for U12 i Albertslund Tennis og Padelklub, er det et stort skulderklap efter mange års arbejde og dedikation at være nomineret til Arla Protein Foreningsprisen.

”Vi er glade for anerkendelsen for det store arbejde, vi har lavet og laver. Det er også vigtigt for os, at den foreningsdrevede del bliver anerkendt. Det har været ekstremt vigtig for os. Padel skal forankres i foreningslivet, for jeg tror groft sagt, at padel ville komme til at lide en død, hvis det ikke bliver forankret i foreningslivet,” siger Jonas Feldbo-Kolding, da vi overbringer nyheden til ham i telefonen.

Fokus på frivillighed og nye medlemmer

I Albertslund Tennis- og Padelklub har det fra starten været ambitionen at kunne tilbyde klassiske foreningsaktiviteter, som skulle sikre, at nye ’padelmedlemmer’ ikke bare var padelmedlemmer, men en integreret del af hele klubben. Målsætningen var at kunne tilbyde egentlig træning for både børn, unge og voksne samt sociale arrangementer på tværs af tennis og padel. Ligeledes var det ambitionen, at sikre nye aktive frivillige blandt nye medlemmer, som ville være med til at løfte de nye aktiviteter.

”Nu står vi så halvandet år efter etableringen af de første to baner og kan konstatere, at vi er lykkedes med den første del af ambitionen. Vi har fået etableret padel i foreningsregi til gavn for helt almindelige mennesker. Det har givet os næsten 200 flere medlemmer og har dermed næsten fordoblet foreningens medlemstal. Men næsten lige så vigtigt er det lykkedes at tiltrække målgrupper, som vi ellers har manglet i foreningen,” lyder det blandt andet i indstillingen.

Foreningen har nemlig fået fat i en stor gruppe unge og yngre voksne, som har skabt liv på banerne også i ydertimer med blandt andet soundbokse. Derudover er der kommet langt flere familiemedlemskaber og en langt større gruppe af ungdomsspillere, som ikke tidligere har spillet eksempelvis tennis. Det er ikke mindst lykkedes, fordi klubben har tilbudt træning målrettet børn og unge.

Albertslund Tennis- og Padelklub har haft hele fem medlemmer på Padel i Danmarks trænerkurser – P1 og P2 – i løbet af 2023. De fem trænere giver foreningen mulighed for at have træning for ungdom, for nybegyndere og for øvede. For at sikre den sociale integration i foreningen er der blevet afholdt introduktionsdage, oprettet en makkerbørs på Facebook og i løbet af sommeren har der været afholdt flere sociale arrangementer. Dette har medført, at mange af klubbens spillere danner nye makkerpar på kryds og tværs og har flere forskellige at spille med og imod.

Albertslund Tennis- og Padelklub er også en aktiv del af Padel i Danmarks holdturnering Arla Protein Ligaen. I forbindelse med kampene i ligaen prioriterer foreningen også her det sociale, og har blandt andet haft grillhygge efter kampene – med deltagelse af en række af klubbens medlemmer som tilskuere.

(Artiklen fortsætter under billedet)

”Vi vil hele tiden gerne udvikle os. Vi har derfor ansøgt kommunen om yderligere to padelbaner, så vi har mulighed for at lave flere sociale arrangement, tilbyde mere træning uden at det tager for mange af banetimerne, og så flere kan få mulighed for at deltage i holdturneringer. Vi er samtidig utrolig glade for, at vi har kunnet prioritere altid at have to trænere på til træning og derved har kunne give vores to unge trænere mulighed for på en tryg måde at træde ind i trænerrollen,” står der som afslutning i indstillingen.

Derfor har Arla® Protein og Padel i Danmark valgt at nominere Alberslund Tennis og Padelklub til Arla Protein Foreningsprisen. Tidligere har du kunnet læse historierne om ØBG Silkeborg Tennis og Padel og  Randers Tennis og Padel, der også er nomineret til prisen.

Om prisen:

Arla Protein Foreningsprisen skal i år uddeles for anden gang. Prisen skal gå til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for padelsporten. Det kan være ved…

  • At foreningen har et højt aktivitetsniveau, der rammer mange målgrupper – gerne målgrupper, som ellers er underrepræsenteret i idrætten
  • At foreningen har været med til at gøre det mere tilgængeligt at spille padel og har været med til at sætte sporten på landkortet
  • At foreningen er nytænkende eller er med til at udvikle padelsporten i Danmark med konstruktive løsninger og innovative bud på, hvordan vi i fællesskab kan skabe endnu mere padel
  • At foreningen har deltaget aktivt i Padel i Danmarks aktiviteter, fx Træneruddannelsen, Arla Protein-ligaen, andre turneringer m.m.

Vinderforeningen vil modtage pris og præmiecheck i foreningen af repræsentanter fra Padel i Danmark.