Nordisk konference sætter skub i samarbejdet på tværs af danske idrætsforbund

Dansk Tennis Forbund blev sammen med syv andre danske specialforbund inviteret til ”The Nordic Children and Youth Sports Conference” i Helsinki af Danmarks Idrætsforbund i starten af november. Konferencen har styrket sammenholdet på tværs af sportsgrenene, og DTF’s uddannelseskonsulent håber på, at de danske forbund fremover vil samarbejde mere.

Kitte Kry Bøttcher, der er uddannelseskonsulent i DTF, sammen med bestyrelsesformand i DTF Joakim Thörring til nordisk ungdoms- og sportskonference i Helsinki.

Tasken var pakket, og passet fundet frem, da Dansk Tennis Forbunds uddannelseskonsulent, Kitte Kry Bøttcher, satte kursen mod Kastrup Lufthavn den 4. november. Ved sin side havde hun Joakim Thörring, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Tennis Forbund. Derudover var 22-årige Tobias Ovi, der til dagligt arbejder som cheftræner i Gladsaxe Tennis og Padel Klub, med som ungerepræsentant under 25 år.

Sammen var de en del af et hold på 24 danskere fra otte danske specialforbund, som DIF havde inviteret til konferencen ”The Nordic Children and Youth Sports Conference” i Helsinki. Udover Dansk Tennis Forbund udgjorde repræsentanter fra forbundene dans, golf, håndbold, rullesport, ski, gymnastik og bordtennis samt tre ansatte i DIF den øvrige del af holdet.

”Jeg syntes, at det var en fed dynamik, vi havde som gruppe, i Dansk Tennis Forbund. Det var spændende at bruge flere dage sammen med Joakim og Tobias, fordi vores arbejdsopgaver og positioner er forskellige. Så det kom der en masse gode snakke og sparring ud af,” siger Kitte Kry Bøttcher.

Den tre dage lange konference afholdes hvert tredje år og fungerer som en vidensdeling på tværs af lande og idrætsforbund. Udover Danmark deltog også lignende specialforbund fra Norge, Sverige, Island, Grønland og værtslandet Finland.

Giver styrket netværk

Konferencen sætter fokus på børn og unge i hele norden, der dyrker en sport. Programmet er nøje skruet sammen med oplæg, workshops og netværksaktiviteter. Konferencen har som målsætning at motivere til et nordisk samarbejde, hvor der bliver udvekslet information, idéer og viden på tværs af lande og idrætsforbund.

Blandt oplægsholderne var der navne som André Lachance fra Canada, der har speciale i trænerrollen, og den danske ungdomsforsker Søren Østergaard. Mellem oplæggene var der fokus på at ’netværke’.

Over hundrede mennesker deltog i The Nordic Children and Youth Sports Conference 2022” i Helsinki.

Selvom en stor del af det danske hold har sin arbejdsgang i Idrættens Hus i Brøndby, så er det ikke ofte, de ansatte sætter sig sammen på tværs af forbund. Men den barriere er nu blevet brudt, og derfor håber Kitte Kry Bøttcher på, at forbundene i højre grad vil gøre brug af hinanden fremover.

”Jeg tror helt klart, at det styrker netværket i ’huset’ (red. Idrættens Hus) og villigheden og evnen til, at man rækker ud efter hinanden efter sådan en tur. Det gør meget, at man får sat navn og ansigt på hinanden.”

”Jeg er spændt på, om vi nu efterfølgende får brugt hinanden, for det tager selvfølgelig noget tid ud af arbejdsdagen. Men det er min intention. Og jeg synes, at jeg er mere tryg ved at tage kontakten nu. Det kunne være fedt, hvis vi kommer tættere på hinanden og kan bruge hinandens kompetencer og idéer.”

Skal spille hinanden gode

For Kitte Kry Bøttcher har konferencen givet blod på tanden til at udvide sit netværk og ikke være så bange for at række hånden ud til andre forbund. Hun lægger dog også vægt på, at det tager tid at etablere og vedligeholde sammenholdet, men at det kan gavne alle i sidste ende.

”Vi har snakket om at lave et miniseminar i Danmark, hvor vi snakker om de vigtigste pointer, vi fik med fra konferencen. Temaer som forældrerollen, bæredygtighed og trænerrollen. Så vil vi invitere andre forbund herind og sparre med dem, for at kunne videregive vores viden. For jeg tror, at vi sidder meget i siloer og udvikler parallelle ting.”

”Vi vil også kigge på, hvilke udfordringer der har været ved implementeringen af de tiltag, vi har lavet, og hvilke fejl vi eventuelt begik, så alle ikke skal igennem de samme fejl. Vi skal turde give feedback på hinandens koncepter. For hvornår gør man nogensinde det? Internt tænker man måske, at ’det er en skidegod idé’, men der er måske nogle fra andre forbund, der lægger mærke til noget andet og kan spørge ’har I tænkt og dit og dat?’. Det handler i bund og grund om, hvordan vi kan spille hinanden gode,” afslutter Kitte Kry Bøttcher.