Tennis er bare sagen for 60+’ere

I Greve blomstrer 60+ tennismiljøet helt vildt! Tennisdetektiv Holm er sat på sagen, og afslører her hemmelighederne bag.

Nedenstående artikel er fra Tennisdetektiv Holms Klubhus. Tennisdetektiven afslører hemmelighederne og de små detaljer bag best cases ”begået” i forskellige klubber. Det er Bevæg dig for livet – Tennis, der står bag Tennisdetektiv Holms Klubhus.

Kilde

Greve Tennisklub

Sagen

Hos Greve Tennisklub har man fundet en formel for 60+, der fungerer. Flere års ihærdigt arbejde har givet så stor pote, at klubbens +60-afdeling fortsat blomstrer i fuld flor. År efter år opretter Greve Tennisklub nemlig et nyt 60+ tennishold i maj, og der er typisk 15-20 deltagere.

Den gyldne og effektive formel, som klubben har sat i system og sværget til i mange år, fungerer således:

  1. Klubben starter med at annoncere to uger i træk i den lokale avis.
  2. En frivillig fra klubben tager imod tilmeldinger, svarer på spørgsmål og modtager deltagerbetaling.
  3. Klubben stiller en dygtig træner til rådighed til seks lektioner, der altid er efterfulgt af mad og af drikke.
  4. Når træningsforløbet er slut, booker klubben baner til det nystartede 60+ hold for resten af sæsonen.
  5. Spillerne vælger internt en tovholder, som herefter står for spil og hygge, og er kontaktperson for holdet.

Holdet spiller ganske enkelt videre på samme tidspunkt som introforløbet, både resten af sæsonen og i mange sæsoner frem. Året efter kan nye 60+ hold derfor sættes i gang på andre tidspunkter for at få endnu flere i gang, og den dygtige klubtræner kan fx igen stå for de seks timers introforløb.

Alle tovholderne mødes jævnligt og arrangerer sociale aktiviteter på tværs af 60+holdene. Det sociale samvær er mindst lige så vigtig for 60+ som selve tennisspillet.

Og de nye medlemmer hænger ofte lavt på træerne, især fordi klubbens egne medlemmer er meget engageret i rekrutteringen, og hjælper til som gode ambassadører. Modtagelsen i klubben er også vigtig, og der lægges stor vægt på, at det er en ”voksen” i samme aldersgruppe, som tager imod de nye medlemmer.

Bagmændene

Generelt tager klubben teten for at servicere 60+’erne på bedste vis. Der bookes hvert år faste baner i udendørssæsonen til alle 60+ tennisholdene, hvilket gør det let for både tovholderne og de nye medlemmer at komme i gang.

Klubben hjælper også med at skabe et trygt fundament for det sociale samvær ved at byde på frokost efter hver af de seks lektioner, som de nye 60+ hold får tilbudt.

Tidsrøveren

Planlægningen og markedsføring via annoncering i lokalavisen tager noget tid, mens banebookingen for alle holdene kan klares over en kam op til sæsonstarten. Tiden er givet godt ud både i processen før holdopstart og når de først er kommet i gang. De nye spilleres glæde ved at komme i gang med spillet smitter altid af på resten af klubben.

Pengetanken

Et seniormedlemskab i Greve Tennisklub for udendørssæsonen 2022 koster: 1.150 kr.
Vil man bare vil spille i hverdage før kl. 17.00 koster det: 950 kr.

Aftryk

Klubben oplever noget af et luksusproblem, da der faktisk er allermest pres på banerne i formiddagstimerne.
Således er der flere end 300 tennisspillere over 60 år i Greve Tennisklub, hvilket udgør cirka 50 procent af medlemsskaren.

Der er liv på banerne i alle dagens timer, og klubhuset bliver jævnligt brugt til både julefrokoster, påskefrokoster, sæsonafslutning og andre sociale sammenkomster. Det er skønt at være en del af, og den vedvarende indsats med 60+ tager en stor del af æren derfor.

Tennisdetektivens tips

  • Klubben bør hjælpe med at skabe fundamentet for det sociale samvær, fx ved at byde på frokost eller kaffe/kage efter de første træningsgange.
  • Plej det sociale klubliv ved at arrangere julefrokoster, påskefrokoster og sæsonafslutning. For 60+ er det sociale nærmest vigtigere end spillet på banen.
  • Sørg for systematisk at booke faste baner i udendørssæsonen til alle 60+ tennishold, så det er let for tovholdere og spillere, at komme igen og igen.
  • Lad en tovholder eller træner i samme aldersgruppe tage imod de nye spillere, hvis det er muligt.
  • Skab et forrygende 60+ fællesskab med “TennisAktiv 60+“.