10 øvelser, der gør udendørstræningen sjovere

Kickstart jeres udendørssæson med ti øvelser, der med garanti gør træningen sjovere.

Nå det udendørs forsamlingsforbud er 25, giver det bedre mulighed for variation i træningen. Foto: Morten Olsen.

Fra mandag den 1. marts hæves forsamlingsforbuddet ved udendørs idræt fra fem til 25. Det giver langt bedre betingelser for at komme i gang med noget sjov træning – hvis ellers vejret og banernes beskaffenhed tillader det.

Uddannelseskonsulent i Dansk Tennis Forbund, Kitte Kry Bøttcher, har udvalgt 10 øvelser, der kan kickstarte træningen. Fællestræk for øvelserne er, at de er populære og nemme at sætte i gang. De kan justeres til forskellige antal spillere og niveauer.

Desuden er der lagt vægt på, at de er spilbaseret og kræver få remedier. Der er udvalgt henholdsvis tre opvarmnings-/startøvelser, fire pointspil og tre kampspil/miniturneringer.

Du kan kombinere de forskellige øvelser til en times tennis eller prøve en enkelt af i sammenhæng med, hvad du kender. Flere af øvelserne findes også på trænerguiden, hvor du også kan finde ydereligere inspiration.

Opvarmnings-/startøvelser 

Rundt om nettet

Klassikeren over alle klassikere er god til at have mange i gang samtidig.

Rundt om nettet kan også sættes op parkeringspladsen eller lignende, hvis banerne ikke er klar. Tegn en bane med kridt på asfalt, og brug en snor mellem to stole som net. Bøger eller ketsjere til at slå, skumbold eller brugt tennisbold. 

Når du er ”død”, kan du indføre, at du blot udføre en fysisk øvelse, fx 20 sprællemænd og så er du med igen. På den måde bliver ingen kolde af at vente i marts lave temperaturer. Hvis der er plads til flere baner, kan de ”døde” eventuelt starte et nyt spil med for eksempel tre liv på næste bane og på den måde vandre frem og tilbage. Spil på tid.

Du kan tage en enkelt runde, hvor alle har 1 liv, og finde en vinder en enkelt gang. Når der er to tilbage, spilles enten bedst af en eller tre bolde, så der ikke bliver for meget ventetid. De andre kan eventuelt ligge i planke, mens finalen udspiller sig. 

Samarbejdsøvelse: 20-20-20

20 flugtninger, 20 i de små felter eller ned i jorden til hinanden, og til sidst baglinjen, eller hvor den skal ramme jorden, før du slår. Øvelsen kan justeres i sværhedsgrad med 20 kun med forhånd og derefter 20 kun med baghånd. Tal kan justeres alt efter spillernes niveau.

Øvelsen kan udføres op af en mur, to og to på lille bane eller stor. Kræver ikke nødvendigvis net. Man får trænet sikkerhed, og det er en god måde at komme rundt i de forskellige slag. Sæt tid på, så det ikke bliver kedeligt. Gennemfører I før tid, sættes det op til 25-25-25 eller fx 10-20-30. Det er en fordel altid at starte lavt med mulighed for progression, så der sikres succes hos næsten alle, og spillerne samtidig bliver udfordret.

Spillet uden regler/ikke lig stille bold

Det er en god samarbejdsøvelse med plads til mange på banen, hvor alle holdes i gang. Indfør eventuelt regel om, at flere skal røre bolden, inden den skal over på modsatte side. Hvis spillerne er super gode, kan spillet gå fra, at den ikke må ligge stille, til at den ikke må trille.


Pointspil  

Bjergbestiger

Øvelsen kan have gang i mange på banen, kan spilles med få bolde og hurtige skift. Spillere på alle niveauer kan være med.

Fri

Spilles som udgangspunkt med fire spillere på banen. Alle fire spillere starter på baglinjen. To spillere fra samme banehalvdel sætter bolden i gang samtidig og slår kun kryds.

De bliver ved med at slå kryds på halv doublebane, indtil en spiller har vundet bolden. Derefter råbes der ”FRI”, og nu spilles der på hele banen med den anden bold. Hvis spillerne fra samme banehalvdel vinder begge bolde, gives der point og de bytter plads, så de nu slår kryds til en anden spiller. Hvis begge hold vinder en bold, er der ingen point, og alle bliver stående, hvor de er. En ny bold igangsættes.

Der spilles som udgangspunkt til et hold har fem point eller på tid.   

Fordele: Der kan skabes et hav af variationer. Der kan spilles longline, kun i servefelterne eller tilføjes, at man skal løbe frem, når bolden er fri, således at man ender i en traditionel doubleopstilling med en fremme og en tilbage.

Spillet kræver et vist niveau, men kan ved hjælp af ændring af bold og banestørrelse give succes hos de fleste. Der er godt til både at træne single og double. Hvis der er flere på banen, kan der roteres og 3. mand på hvert hold kan evt. udføre en fysisk øvelse, mens de andre spiller.

4 bold

Hver spiller er inde fire bolde med undtagelsen af starten, hvor forreste spiller i den ende, hvor der er to personer, kun er inde to bolde, således af der skabes en forskydning. Der er som udgangspunkt tre spillere på banen, og der spilles single.4 bold kan også spilles i doubleudgave med seks spillere på banen.

I singleudgaven spiller man to bolde mod den ene spiller og to bolde mod den anden spiller. Derefter bevæger man sig ned på modsatte banehalvdel, mens de to andre spiller deres bolde. For hver bold, man vinder, opnår man 1 point. Der spilles, indtil en spiller har 15 point. Spillet kan enten spilles med underhånds igangsætning eller serv. Evt. en omgang først uden serv og derefter serv.

Øvelsen er god til at træne single, selvom man er et ulige antal på banen. Man får øvet at stå i begge ender i forhold til vind og sol. Samtidig minimeres passiv ventetid, og alle får næsten lige mange bolde.

Pyramiden

Der deles to hold, og hvert hold bygger deres egen pyramide (P). De opdeler deres hold i singler og evt. doubler, f.eks. 1., 2., og 3. single. 1. singlen på det ene hold spiller imod 1. singlen på det andet hold osv. Træneren/eller første spiller i rækken starter alle dueller og tager bolden fra det holds pyramide (P), der har tabt den netop spillede duel.

Duellen startes til det hold, der vandt den foregående duel. Det hold, der først har mistet alle deres bolde i pyramiden, har tabt. Det hold der først har bygget deres pyramide færdig, får én ekstra bold. Alternativt tager man første bold fra det hold, der blev sidst færdig med at bygge deres pyramide.

Øvelsen kan tilpasses forskellige niveauer ved hjælp af at skifte bold (rød, orange, grøn og gul). Man kan sørge for, at spillerne får nogenlunde ligeværdige modstandere, selvom der kan være stor niveauforskel på holdet. Der er stadig fokus på samarbejde og holdånd. Desuden kan man justere på pyramidens størrelse og ændre varigheden på øvelsen, og man kan sætte ekstra regler op – for eksempel at man mister to bolde ved at skyde bolden i nettet.


Kampspil/miniturneringer

Kortspilsturnering

Niveauet kan udlignes, og der skabes ydereligere spænding i kampene. Øvelsen kan også ændres til single og de helt lave kort kan eventuelt fjernes, så kampene ikke bliver afgjort alt for hurtigt.

Bjørn Borg

Spilles som udgangspunkt på halv bane, 1 mod 1 longline med underhåndserv. To kampe i gang per bane. Oplagt at spille på tværs af flere baner. Alle spillere starter med at skulle have fem point, for at vinde deres kamp, der sættes i gang med underhånd. Når en kamp er slut, råbes der ”Bjørn Borg” og den oversidder, der har været ude i længst tid (hvis der er flere), kommer ind og spiller mod den, der har vundet.

Spilleren, der vandt, skal i næste kamp have seks point for at vinde. Spilleren, der tabte, går ud og bytter med oversidder og skal i næste kamp kun have fire point for at vinde. Taber spilleren igen, skal spilleren i næste kamp have tre point at vinde. Hvis spilleren vandt, er det så fem igen. Det er oplagt at spille på tid fx ca. 15-20 min.

Fordele: Spillet hedder Bjørn Borg, fordi han nogle gange trænede sammen med dårligere spillere. For stadig at holde fokus og skabe udfordring og spænding blev denne model opfundet. Det giver også håb til spilleren med hårde odds, som måske har muligheden for at slå Bjørn Borg eller den bedste spiller på holdet under disse forudsætninger. Kan spilles med ulige antal spillere og flere end fire på banen.

Terning turnering/kamp

Kan både spilles som double og single og kræver et sæt terninger. Inden kampen slås der med terning. Ved single kan personen eventuelt foretage to kast og skal lægge antal øjne sammen. I double har begge et kast. Det kan være skjult for modstanderne eller synligt. Der spilles til det antal øjne, som slås.

En anden variant kan være, at der spilles en almindelig tiebreak eller et antal partier, men at spillerne får en opgave, alt efter hvad de slår med terningen.

  1. skal de spille sikkert med god margin over nettet og til siderne.
  2. skal de forsøge at komme til nettet så meget som muligt.
  3. skal de spille den anden fra side til side.
  4. skal de prøve at små korte bolde og høje lange bolde.
  5. skal de prøve at slå så meget forhånd som muligt og løbe rundt om den, hvis de kan nå det.
  6. må de selv vælge.

Der kan eventuelt være 2 ekstra point, hvis man kan gætte modstanderens tal/taktik.

Øvelsen kan udligne niveauforskelle. Den er også god til at presse nogle spillere til at prøve nye ting af under kamp. Dermed bliver de klogere på egne styrker og svagheder, samt være bevidst om, hvad man selv vil og hvad den anden har gang i. Det kræver et vist niveau, men kan ved hjælp af banestørrelse og boldvalg justeres til alt fra let øvet til elite.