Bedre muligheder for udendørs tennis og padel

Mens indendørs tennis og padel stadig er lukket ned, bliver forsamlingsforbuddet udendørs hævet fra fem til 25, når man spiller i klubben.

Fra den 1. marts hæves forsamlingsforbuddet fra 5 til 25 i den organiserede udendørsidræt. Det gør det blandt andet muligt at lave udendørs træning i tennis- og padelklubberne med større hold end hidtil. Desværre vil det stadig ikke være muligt at spille indendørs, som vi ellers havde ønsket.

Det er fastlagt, at der nu skal regnes på indendørs idræt, og Danmarks Idrætsforbund er allerede i gang med at levere tal til de relevante ministerier.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis vil gerne opfordre klubberne til at se på muligheden for en tidlig klargøring af udendørsbanerne i år, da det ikke er til at sige, hvornår det igen bliver muligt at spille indendørs.

Undtagelserne for professionel idræt gælder stadig.

Retningslinjerne for tennis og padel er opdateret med de nye regler, der gælder fra 1. marts. Finde dem på tennis.dk/corona

Følgende gælder for foreningsidrætten fra 1. marts 2021:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på max 25 for udendørs idræt.
 • Indendørs idræt er lukket.
 • Der gælder fortsat et for forsamlingsforbuddet på 5 ved fx generalforsamlinger.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner

Konsekvenser for planlagte begivenheder

 • Vinter tour-turneringerne i uge 9, 10 og 11 aflyses.
 • Trænerkurser i weekenderne 6.-7. og 13.-14. marts aflyses. Kursisterne får direkte besked.

7 spørgsmål og svar vedr. udendørsidræt i en corona-tid

 1. Er det både børn og voksne, der må mødes op til 25 personer til udendørs træning/kamp?
  Ja, både børn og voksne er omfattet af forsamlingsforbuddet på max 25 personer ved udendørs idræt, som både dækker over træning og evt. kamp.
 2. Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?
  Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.
 3. Må vi rykke indendørs træning udendørs?
  Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 25 personer inkl. træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.
 4. Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 25?
  Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.
 5. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand. Det kan også være hver sin tennis- eller padelbane.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.
 6. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 25 samtidig?
  Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.
 7. Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?
  Ja – toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold