13 spørgsmål og svar om corona-restriktionerne

Hvad er et coronapas egentlig? Hvordan er det nu, forsamlingsforbuddet lyder for hhv. indendørs og udendørs idræt? Og hvad stiller I op, hvis jeres sogn skal lukke ned midlertidigt? Vi giver dig overblikket her.

 

Retningslinjer og anbefalinger for tennis og padel findes på tennis.dk/corona

Den fulde ordlyd af retningslinjerne for idræt i Danmark findes hos Kulturministeriet.

1. Hvad er de gældende forsamlingsforbud for foreningsidrætten?
Følgende forsamlingsforbud gælder med virkning fra den 21. april og frem til foreløbig den 6. maj:

Indendørs idræt:

  • For børn og unge til og med 17 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er ikke krav om coronapas.
  • For voksne på 70 år og derover gælder et forsamlingsforbud på 10 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er krav om coronapas.

Udendørs idræt:

  • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt.

2. Åbner omklædningsrum for både indendørs- og udendørsidrætter?
Ja, men badefaciliteter må kun benyttes af de grupper, der må træne indendørs idræt, dvs. børn og unge under 18 år for voksne på 70 år og derover.

Det skal desuden sikres, at der er 4 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og at kødannelse undgås.

3. Må forældre eller andre overvære udendørs træning?
Ja, der må gerne være fx forældre til udendørs idrætsaktiviteter, så længe det gældende generelle forsamlingsforbud på pt. 50 personer overholdes. Det er fortsat foreningens ansvar, at forsamlingsforbuddet bliver overholdt.

4. Hvilke regler gælder for idrætten i de sogne, der må midlertidigt nedlukkes?
Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt kan således som udgangspunkt fortsætte. Det vil dog være kommunen, som træffer beslutning om, hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde åbent.

5. Hvad er et coronapas?
Et coronapas er digitalt, og med flueben i en af nedenstående muligheder kan man få adgang til de dele af samfundet, som myndighederne har besluttet, kræver fremvisning af coronapas:

  • Tidligere påvist smitte med COVID19 (6 måneder)
  • Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max være 72 timer gammelt)
  • Færdigvaccination mod COVID19

Coronapasset kan findes via sundhedsplatformen MinSundhed (findes også som app).

6. Hvem skal vise coronapas for at træne indendørs?
Der er krav om coronapas for personer på 70 år og derover.

7. Er der krav om coronapas for trænere og nødvendige voksne til indendørs idræt?
Nej.

8. Hvem har ansvaret for at tjekke coronapas?
Ansvaret ligger hos den enkelte forening eller facilitetsejer. Er der ingen træner eller lignende til stede som eksempelvis ved kontrakttimer i en tennishal, kan man formentlig kontrollere hinanden. Det er desværre ikke specificeret nærmere i retningslinjerne fra Kulturministeriet. Vær dog opmærksom på, at det vil være klubben eller facilitetsejeren, der er ansvarlig ved evt. manglende kontrol.

9. Hvad kan der ske, hvis foreningen ikke tjekker coronapas?
Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne på 70 år og derover), som der er krav om coronapas for.

10. Må nødvendige forældre deltage i børne- og unge aktiviteter som for eksempel Familietennis?
Ja, hvis de er nødvendige for at afvikle aktiviteten, men de tæller med i det samlet antal deltagere. Man er ikke en nødvendig voksen, hvis man blot ønsker at overvære træningen.

11. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig? (sektionering)
Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand. Forskellige tennisbaner er tilstrækkelig afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering. Hegnet mellem tennisbaner er også en tilstrækkelig afgrænsning.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.

12. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper samtidig?
Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne. Den samme træner må gerne have to forskellige grupper på forskellige tidspunkter.

13. Hvad er kravene ift. mundbind og skilte?
Der er stadig krav om mundbind, og man skal forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om mundbind og coronapas.