Appeludvalget: Kendelse om holdturneringen inde 20/21

Dansk Tennis Forbunds beslutning om at afslutte den indendørs holdturnering 2020/2021 på grund af corona-situationen står ved magt. Det har Appeludvalget besluttet efter behandling af klage fra fem klubber.

Da det stod klart, at der ikke blev åbnet op for indendørs voksenidræt i april måned, besluttede Dansk Tennis Forbund, at DTF Holdturneringen inde 2020/2021 ikke blev færdigspillet. Resultaterne annulleredes og ingen hold rykkede op eller ned.

På grund af undtagelserne for professionel idræt var det været muligt at færdigspille Elitedivisionerne for mænd og kvinder. Dermed blev der kåret indendørs danmarksmestre, men ingen hold rykkede ned fra Elitedivisonerne.

Den beslutning ønskede fem klubber at klage over, hvorfor sagen blev forelagt Dansk Tennis Forbunds Appeludvalg.

Kendelse

Appeludvalget har behandlet sagen og truffet afgørelse. Dansk Tennis Forbunds beslutning om afslutning af den indendørs holdturnering 2020/2021 omgøres ikke.

Afgørelsen kan inden 4 uger indbringes for DIF – Idrættens Højeste Appelinstans.

Læs hele kendelsen fra Appeludvalget.

Kendelser fra Appeludvalget offentliggøres her.