Retningslinjer: Camps, publikum og mad til holdkampe

Opdaterede retningslinjer guider klubberne i retning af, hvordan der kan afholdes eksempelvis sommercamps og holdkampe med publikum.

Der er åbnet op for at afholde store junior- og ungdomscamps denne sommer. Foto: Morten Olsen.

Nye retningslinjer og anbefalinger til landets idrætsforeninger er mange i disse dage. Torsdag den 11. juni er ingen undtagelse.

Denne gang drejer det sig om camps og sommerskoler, samt turneringsaktiviteter og publikum. Desuden vil vi berøre situationen med mad til holdkampe.

Den korte version lyder:

 • Man må arrangere camps for børn og unge op til 25 år med op til 500 deltagere, hvor man i den konkrete afvikling tager hensyn til forsamlingsforbuddet
 • Man må have op til 500 personer i publikum til en turnering eller holdkamp, hvis man tager sine forholdsregler
 • Man er ikke forpligtet til at servere mad til holdkampe. Men man må gerne, hvis det kan gøres forsvarligt

Du kan altid finde de opdaterede retningslinjer og anbefalinger for tennis og padel på www.tennis.dk/corona

Vi har ligeledes retningslinjer, der specifikt er rettet mod turneringsaktivitet. Dem kan du finde her.

Camps og sommerskoler

I forbindelse med fase 3 af genåbningen af Danmark blev der lovet særlige retningslinjer for camps og sommerskoler. De er nu kommet.

De særlige og mere lempelige regler for camps gælder kun, hvis aktiviteten er for børn og unge op til 25 år. Nederst i artiklen her finder du den fulde oversigt over reglerne for camps.

Man må afvikle camps for op til 500 personer. Men forsamlingsforbuddet bør så vidt muligt overholdes i den konkrete afvikling. Det vil sige, at deltagere skal inddeles i faste grupper på maksimalt 50 personer og blive i de grupper. Både under træning og ved eksempelvis spisning.

Der må gerne arrangeres overnatning på campen. I så fald skal deltagerne inddeles i faste grupper af otte eksklusivt ledere/trænere. Senge eller madrasser skal placeres med mindst en meters afstand, og rengøring samt udluftning er essentiel.

Publikum – medbring en klapstol

Det er muligt at have op til 500 publikum til en turnering eller en holdkamp. Og det er uanset, om det er DM-finalen eller en U12 kategori 3-turnering. I de 500 medregnes også alle deltagere, dommere, referees, frivillige med flere.

Publikum skal sidde ned. Langt de fleste klubber har ikke faste siddepladser ved banerne, så vi opfordrer til, at man tager klapstole med.

Vi har med glæde kunne konstatere en sult efter at se tennis, da turneringerne for alvor blev skudt i gang denne uge. Der var mange mennesker på anlægget. Derfor er det virkelig vigtigt, at forældre, venner og trænere med flere medbringer klapstole til turneringer og holdkampe.

Er man turneringsarrangør eller vært for en holdkamp med publikum bør publikumsarealet tydeligt afmærkes. Der skal være en meters afstand mellem publikum. Der bør desuden udpeges en eller flere, der ansvarlige for, at publikum ikke klumper for meget sammen.

Mad til holdkampe

Vi har fået en del spørgsmål om mad under holdkampe den seneste tid. Derfor har vi opdateret vores formulering i vores anbefalinger. Nu står der:

”Det anbefales, at spillere og holdkaptajner medbringer mad hjemmefra. Servering af mad er dog okay så længe alle restriktioner ift. hygiejne og afstand overholdes. Regel vedr. fortæring (§ 9.2 i Holdturneringsreglementet) tilsidesættes.”

Så man skal ikke servere mad ved en holdkamp. Men man må gerne, hvis det gøres på en forsvarlig måde. Det kan være en god ide at kontakte modstanderholdet forud. Dels for at informere dem om, hvorvidt der vil blive serveret mad. Men også for at afklare, om de er indforstået med at skulle spise sammen i denne corona-tid.

Særlige retningslinjer for sommerskoler, sommeraktiviteter og camps 

 • Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps for børn og unge op til 25 år må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere.
 • Forsamlingsforbuddet bør så vidt muligt overholdes i den konkrete afvikling og tilrettelæggelsen af de konkrete idrætsaktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for den indendørs og udendørs idræt. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. 50 deltagere med et fast antal ledere pr. gruppe. Ligeledes bør der være tydelig opdeling af faciliteter og særligt fokus på rengøring, desinficering og ansigts- og håndhygiejne ved kontaktidrætter.
 • I praksis gennemføres aktiviteterne på træningsanlægget i henhold sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbud. De enkelte idrætter skal udarbejde specifikke retningslinjer for dette, og sikre at de enkelte sommerskoler følger disse.
 • Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter, så længe at afstandskravet om 1 meter overholdes, og at der er minimum 4 kvm. pr. person.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på sommerskoler, sommeraktiviteter og camps.
 • Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af 8 ekskl. ledere. Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel idrætsaktiviteter, spisning og ved overnatning.
 • Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.
 • Deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der skal være særlig fokus på af-spritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes skal det sikres, at alle vasker hænder før og efter spisning.
 • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
 • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine.