Danmark har fået verdensmålene på dagsordenen i ITF

Næstformand i DTF, Henrik Maris, er blevet genvalgt til det internationale tennisforbunds centrale komité for ligestilling mellem kønnene.

Næstformand i DTF, Henrik Maris, sammen med forkvinden for det svenske forbund, Åsa Hedin. Foto: Privat.

Selvom Danmark er en lille tennisnation i international skala, er Dansk Tennis Forbund ambitiøs i sin tilgang til internationalt arbejde. Det gælder ikke mindst i forhold til at præge det internationale tennisforbund (ITF) og verdenstennissen med solide nordiske værdier.

Et af de vigtigste fora i den forbindelse er ITF’s ’Gender Equality in Tennis Commitee’. Her har den ene af DTF’s to næstformænd, Henrik Maris, siddet med ved onlinemødebordet de seneste to år.

I december blev han efter indstilling fra DTF tildelt yderligere to år i den 12 personer store komité. Meget naturligt er ni af de 12 personer fra hele verdenen kvinder, mens Danmark, Finland og Sverige har en mand med.

”Nu taler vi om gender equality. Jeg vil allerhelst bare tale om equality. Her i Norden kan alle stort set blive alt. I hvert fald indenfor tennis. Det handler om forbilleder indenfor sporten og foreningslivet – og her har Norden generelt noget at både på indenfor idræt,” siger Henrik Maris.

FN’s verdensmål

Gender Equality komitéen havde sit første møde i august 2018. Året efter fik Henrik Maris plads i komitéen.

Tennissporten har en nogenlunde ligelig kønsfordeling blandt udøverne på verdensplan. Men indenfor enkelte vigtige grene rundt om sporten er der i mange lande en mandlig dominans. Derfor har Gender Equality komitéen med strategien ’Advantage All’ særligt fokus på kvinder i trænergerningen, kvinder i dommer- og officialgerningen og kvinder i idrætspolitik og bestyrelser.

Henrik Maris er ikke i tvivl om, hvad der har været en af hans af hans vigtigste indsatser i den forbindelse.

”Mit første bidrag var at sige, at vi bliver nødt til at kigge på FN’s 17 verdensmål. Det har ITF og komitéen faktisk taget godt imod. De skulle lige vænne sig til det i starten og havde egentlig ikke hørt om verdensmålene. De er ikke så kendte som i Danmark,” siger han.

Ham for hende

Især verdensmål nummer 5 – ligestilling mellem kønnene – eller på engelsk ’gender equality’ lå lige til forhånden. FN’s verdensmål blev vedtaget af 193 medlemsstater i 2015. Det er den mest ambitiøse aftale for bæredygtig udvikling, som verdens ledere har vedtaget.

Det har nogle klare fordele at tage udgangspunkt i verdensmålene, når man som international organisation forsøger at øge ligestillingen mellem kønnene i tennis og sport generelt.

”FN har vedtaget nogle rammer. Nu går vi ud for at udfylde de rammer, som allerede er vedtaget. Det har vist sig at være et stort hit. For det betyder, at statslederne rent faktisk har sagt ja til det her. Så hver gang man møder modstand i et land eller et nationalt sportsorgan, kan vi henvise til, at det er noget, som allerede er besluttet,” siger Henrik Maris.

Hans mål er på længere sigt, at hele tennissporten certificeres efter flere af verdensmålene, så sporten kan være frontløber på en bæredygtig udvikling i sportens verden.

Men allerede nu er ITF blevet anerkendt for sit bidrag i kampen for ligestilling mellem kønnene. ITF’s præsident David Haggerty er blevet udnævnt til ’HeForShe Champion’ som en del af UN Women’s HeForShe Alliance, der bringer erhvervsledere, folk fra den akademiske verden og NGO’er sammen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Katrina Adams, forkvinde for ITF’s gender equality komité, sammen med præsidenten for ITF, David Haggerty. Foto: ITF/Paul Zimmer.

Danmark kan gøre en forskel

Henrik Maris vil i sin nye valgperiode fortsat arbejde for at bringe danske og nordiske perspektiver ind i debatterne. Som olympisk specialforbund under Danmarks Idrætsforbund er DTF forpligtet til at have et såkaldt internationalt strategispor.

Strategisporet er en aftale mellem DIF og DTF, hvor DIF støtter DTF’s internationale indsatser økonomisk, så danske idrætspolitikere kan blive valgt ind i internationale bestyrelser og komitéer.

Henrik Maris har senest udvidet sit og Dansk Tennis Forbunds internationale engagement. Det europæiske tennisforbund, Tennis Europe, har ligeledes oprettet en gender quality komité, hvor Henrik Maris bliver den eneste genganger fra ITF’s tilsvarende komité. Her er han valgt frem til 2024.

Han gør meget for at bibringe den internationale tennis alt det, som dansk idræt har på hylderne. Blandt andet har han forsøgt at udbrede noget af den solide danske idrætsforskning, der er bedrevet af kapaciteter som Else Trangbæk, så den kan tjene som inspiration i gender equality komitéen.

”Der, hvor jeg kan mærke, at jeg kan gøre en forskel, er ved at komme ud og fortælle, hvordan vi gør i Danmark. Så hvis jeg taler med mine kvindelige kollegaer i komitéen fra eksempelvis Kenya, Tunesien eller Tyrkiet, kan man inspirere dem med, hvad vi gør, og bakke op om deres mål,” siger Henrik Maris.

Læs mere om verdensmål nr. 5 ved at klikke på billedet.