Sådan er corona-reglerne fra 5. januar

Medmindre der kommer en uventet og pludselig kontramelding fra myndighederne, er idrætten – herunder tennis og padel – fra onsdag den 5. januar tilbage til rammerne fra før jul – dog med fortsatte restriktioner på følgende områder:

 • Krav om at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig på en idrætsfacilitet (dog ikke under idrætsudøvelsen). Gælder til og med den 16/1-2022
 • Krav om brug af coronapas i træningscentre til og med den 15/1-2022
 • Anbefaling om at klæde om hjemmefra i alle kommuner med høj smitte (pr. dags dato 97 kommuner)

Som forening skal man være opmærksom på, om der er eventuelle lokale og kommunale regler angående lukning af haller og andet, som skal overholdes.

Anbefalinger til børneidrætten i alle kommuner og sogne med høj smitte

 • Klæd om hjemmefra
  I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
 • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
  Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.
 • Hold afstand
  Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
 • Opdel aktiviteterne i mindre grupper
  Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.
 • Foreningsaktiviteter, turneringer, stævner, kampe mv. kan fortsat gennemføres med fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, også i kommuner og sogne med høj smitte.

Information om regler og restriktioner på tennis.dk/corona vil blive opdateret onsdag den 5. januar.