DTF: Disse spillere defineres som professionelle

Dansk Tennis Forbund har ud fra DIF’s retningslinjer klarlagt, hvilke spillere der er omfattet af undtagelsen for forsamlingsforbuddet for professionel idræt.

Update: I forbindelse med annonceringen af deltagerfeltet til DM inde 2021 blev retningslinjerne for “professionel tennis” opdateret. Læs mere her.

Indendørs idræt i 38 kommuner lukkes ned fra onsdag den 9. december og foreløbig frem til og med 3. januar 2021. Professionel idræt er undtaget for den nedlukning.

På baggrund af den overordnede definition af begrebet ”professionel idræt” fra Danmarks Idrætsforbund har Dansk Tennis Forbund klarlagt hvilke tennisspillere, der hører under begrebet, og som dermed er undtaget for nedlukningen af indendørs idrætsfaciliteter. Disse spillere kan fortsætte med at træne og spille.

Den klare definition skal også ses som en hjælp til klubberne i dialogen med kommunen om at holde faciliteterne åbne.

Dansk Tennis Forbund henstiller til, at klubberne er åbne for at hjælpe hinanden, hvis en klub skulle komme i en situation, hvor kommunen forhindrer adgang til faciliteterne for spillere, der er undtaget fra nedlukningen.

Der kan være spillere, som er omfattet af begrebet ”professionel idræt”, der får begrænset mulighederne for træningsmakkere i sin klub. Her opfordrer Dansk Tennis Forbund ligeledes klubberne til at være åbne for at hjælpe hinanden.

Dansk Tennis Forbunds retningslinjer for, hvilke tennisspilere der er omfattet af undtagelsen

Følgende er defineret som professionel tennis.

 • Spillere med en rangering på ATP- eller WTA-listen
 • Spillere, der er med i Davis Cup-bruttotruppen og Billie Jean King Cup-truppen
 • Spillere i top 16 på den danske senior rangliste
 • Elitedivisionsklubber inde 2020/2021: Lavest rangeret spiller på klubranglisten, der per 8. december 2020 har spillet minimum én kamp i Elitedivisionen i sæsonen inde 2020/2021, og alle højere rangerede spillere på klubranglisten.
 • Spillere, som figurer på en OL/PL bruttoliste 

Alle klubber med omfattede spillere, kontaktes direkte af Dansk Tennis Forbund.

Det er op til spillerens klub, om spilleren skal tilbydes træning. En klub kan ikke udvide begrebet om ”professionel idræt” til at omfatte andre end dem, der lever op til et af punkterne.

Trænere

Trænere i den professionelle træning skal have funktion af træner. Trænerbegrebet må ikke benyttes til at holde en større kreds af spillere i gang med træning. Ansvaret for at overholde dette hviler på klubberne og de enkelte spillere.

Nationale retningslinjer

Begrebet ”professionel idræt” omfatter alle specialforbunds højeste nationale niveau.

Følgende er defineret som professionel idræt og er dermed undtaget fra forsamlingsforbuddet:

 • Alle DIF forbunds øverste nationale ligaer, konkurrenceniveau eller tilsvarende for senior damer og herrer. Fritagelsen gælder kun for DIF-anerkendte idrætsgrene (tennis, ikke padel red.)
 • Alle atleter/hold, der konkurrerer på højt internationalt niveau (deltagelse ved senior EM, VM, OL eller WorldCup stævner eller tilsvarende).
 • Alle DIF forbunds seniorlandshold, damer og herrer
 • Ud over Team Danmark indplacerede atleter gælder det nu også for andre atleter, som er tilknyttet Team Danmark på andre måder (omfatter ikke Team Danmark-elever på ungdomsuddannelser).
 • Atleter, som figurer på en OL/PL bruttoliste
 • De faciliteter, som benyttes, er også undtaget fra forsamlingsforbuddet før, under og efter aktiviteten.
 • Ved Danske mesterskaber uden formelle kvalifikationskrav for deltagelse, anbefaler DIF, at det enkelte forbund indfører kvalifikationskrav, så kun atleter fra det absolutte øverste nationale niveau deltager. Ved tvivlsspørgsmål kontakt evt. dit forbund.