DTF Trænerhus har løftet klubber

Ordningen med DTF Trænerhus har eksisteret i lidt over et år. Resultaterne har været mærkbare – blandt andet i Køge, som har øget træningsudbuddet med medlemsfremgang til følge.

Aktivitetsniveauet er steget i Køge, efter klubben har fået en træner gennem DTF Trænerhus.

”Det har været med til at vende udviklingen i Køge. Og det er alle enige om i hele klubben.”

Formanden for Køge Tennis Klub, Ulla Juhl, er begejstret. I marts 2017 indgik klubben som en af de to første en aftale med det nyetablerede DTF Trænerhus. Den østsjællandske klub fik dermed en træner tilknyttet tre dage om ugen.

Forud var gået nogle år, hvor medlemstallene gik i den forkerte retning, samtidig med at der var svingdør for klubbens juniorer, der ofte forlod sporten efter en enkelt sæson. Men siden ankomsten af trænerhus-træneren Kitte Kry Bøttcher er den tendens begyndt at ændre sig.

”Vi har fået nogle juniorer tilbage, som ellers var holdt op på grund af dårlig træning. Vi håber, at med den gode træning, som alle er meget tilfredse med, vil langt de fleste blive, og der vil komme endnu flere til. Hver uge kommer der to-tre nye, som har hørt om det og gerne vil prøve,” fortæller Ulla Juhl.

Mere end en træner

DTF Trænerhus blev etableret af Dansk Tennis Forbund i samarbejde med Sjællands Tennis Union. For mange klubber kan det være svært at finde trænere, hvis man ikke kan tilbyde en fuldtidsansættelse. Netop spørgsmålet vedrørende ansættelsesforhold og økonomi er også ofte en udfordring for mindre klubber, som er drevet af frivillige bestyrelsesmedlemmer.

Med trænerhuset kan flere klubber deles om en enkelt træner. I løbet af det første år fik seks klubber en træner gennem Trænerhuset. Erfaringerne har været gode – Ikke mindst i Køge, som syntes, at konceptet matchede deres behov for en træner, der både var dygtig på banen og til at sætte andre aktiviteter i gang i klubben.

”Vi vil gerne have en dygtig træner, som også har nogle timer til at gøre nogle andre ting så som at lave sociale arrangementer sammen med forældre. Man bliver ikke en del af et klubliv, hvis man som træner lige har fire timer her og seks timer der. Det er vigtigt, at man har én, der er der i mange time og er inde i de ting, der foregår,” siger Ulla Juhl

Hun tilføjer, at i forhold til de timer, de kan tilbyde, får de meget højere kvalitet ved at få en træner via trænerhus-ordningen. Køge Tennis Klub har forlænget deres aftale med trænerhuset endnu et år, så de har glæde af Kitte Kry Bøttcher frem til 2019.

Bedre ungdomstrænere

Køges formand har bidt mærke i, at trænerhus-trænerens tilstedeværelse har haft en positiv afsmitning på engagementet hos klubbens ungdomstrænere, der tager sig af de alleryngste medlemmer. Ulla Juhl oplevede, at motivationen hos de forhenværende ungdomstrænere var til at overse. Det er nu ændret.

”Kry er med til at udvikle trænere, sende dem på kursus og tage dem med til det ene og det andet. De nye ungdomstrænere kan have Kry som forbillede. Hun motiverer dem rigtig meget og stiller krav til dem,” siger Ulla Juhl.

Det er ikke kun på ungdomssiden, at DTF Trænerhus har givet Køge et løft. Der er også oprettet langt flere seniortræningshold end tidligere. Det er blevet accepteret som mere naturligt at alle går til træning. Eksempelvis er der stort set ingen nye spillere i klubben, som ikke går til træning.

Uden det naturligvis alt sammen skyldes den nye træner, oplevede Køge et hop i medlemstallet fra 245 i 2016 til 293 i 2017. Klubformand Ulla Juhl er optimistisk for fremtiden:

”Det er spændende at se, om udviklingen holder. Vi tror på det.”

Fakta om DTF Trænerhus

Trænerhuset består af tre fuldtidsansatte trænere. En fjerde begynder til august.

De otte nuværende trænerhus-klubber

  • Greve
  • Helsinge
  • Holbæk
  • Jyllinge
  • Køge
  • Ringsted
  • Sorø
  • Taastrup