Indkaldelse til DTF’s generalforsamling 2024

Dansk Tennis Forbunds generalforsamling for 2024 afholdes lørdag den 16. marts i Idrættens Hus i Brøndby.

Efter deadline for indkomne forslag til DTF’s generalforsamling er dagsordenen opdateret på baggrund af et forslag fra Fyns Tennis Union.

Dansk Tennis Forbunds generalforsamling afholdes fra klokken 11 lørdag den 16. marts i Idrættens Hus i Brøndby.

Indskrivningen til generalforsamlingen begynder klokken 10.30. Inden vi starter, vil Dansk Tennis Forbund gerne invitere deltagerne på en morgenkomplet kl. 10.00.

Indbydelserne til generalforsamlingen er sendt til den formand, som er registreret i Centralt ForeningsRegister, hvor foreningerne også indberetter medlemstal. De samme personer har modtaget den opdaterede dagsorden og forslaget fra Fyns Tennis Union.

Skulle I som forening ikke have modtaget indkaldelsen, kan I kontakte Dansk Tennis Forbund på dtf@tennis.dk 

Dagsorden

Deadline er overskrevet for at indsende forslag. Find den opdaterede dagsorden for DTF’s generalforsamling.

SE DAGSORDEN FOR DTF’S GENERALFORSAMLING 2024

I dagsordenen foreslår DTF’s bestyrelse en ny model for kontingentbetaling.

LÆS MERE OM FORSLAGET TIL NY KONTINGENTMODEL

Fyns Tennis Union har indsæt et alternativt forslag til fastsættelse af det årlige kontingent.

LÆS FORSLAGET FRA FYNS TENNIS UNION

Deltagelse

Til generalforsamlingen kan alle personer deltage, der medlem af en klub under DTF. Desuden kan unionernes og DTF’s bestyrelsesmedlemmer og gæster inviteret af formanden deltage.

Op til to repræsentanter fra hver medlemsklub har taleret på generalforsamlingen. Det samme har bestyrelsesmedlemmer i unioner og DTF, samt gæster inviteret af formanden.

På generalforsamlingen er der stemmeret til én repræsentant for hver af medlemsklubberne. En stemmeberettiget kan kun repræsentere én medlemsklub. Unionsrepræsentanter og DTF’s bestyrelse har også stemmeret.

Årsberetning og regnskab

Dansk Tennis Forbunds årsberetning og regnskab for 2023, samt beretning fra Appeludvalget kan findes lige her.