Indkaldelse til Dansk Tennis Forbunds generalforsamling

Dansk Tennis Forbunds generalforsamling anno 2023 afholdes lørdag den 18. marts i Idrættens Hus i Brøndby.

Onsdag den 15. februar landede invitationen til årets generalforsamling i indbakken hos landets tennis- og padelklubber. Hver klub kan møde op med to repræsentanter med tale- og stemmeret på Dansk Tennis Forbunds generalforsamling, der afholdes fra klokken 11 lørdag den 18. marts i Idrættens Hus i Brøndby.

Desuden kan hver forening stille med yderligere to observatører, der dog ikke vil have tale- og stemmeret. Indskrivningen til generalforsamlingen begynder klokken 10.30.

Indbydelserne til generalforsamlingen er sendt til den formand, som er registreret i Centralt ForeningsRegister, hvor foreningerne også indberetter medlemstal.

Skulle I som forening ikke have modtaget indkaldelsen, kan I kontakte klubkoordinator Laura Holm Jørgensen på lhj@tennis.dk

Dagsorden

Indkomne forslag fra medlemmerne (unioner og klubber), der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen og sekretariatet 21 dage før generalforsamlingen, dvs. lørdag den 25. februar 2023, og af bestyrelsen umiddelbart efter modtagelsen, udsendes til unioner og klubber.

SE DAGSORDEN FOR DTF’S GENERALFORSAMLING 2023

Udover de emner, der fremgår af dagsordenen, vil der i tilknytning til bestyrelsens beretning også fremkomme en opdatering vedrørende DGI-samarbejdet, fælles kontingent model med videre, således at forsamlingen opdateres på disse og nært beslægtede emner.

Årsberetning og regnskab

Dansk Tennis Forbunds årsberetning og regnskab for 2023 kan læses på tennis.dk omkring ti dage før generalforsamlingen.