Jylland fører med vækst, men nu kommer Sjælland

Mange klubber får hjælp til at øge antallet af medlemmer via en vækstaftale – og flere er på vej

Det er ganske vist ikke en konkurrence, men alligevel er det bemærkelsesværdigt, at Jylland indtil for få dage siden førte med 18 mod 1 over Sjælland i forhold til at få klubber til at indgå aftaler om flere medlemmer.

Der er virkelig blevet rykket igennem i Jylland de seneste to måneder, hvor 14 ud af de i alt 18 aftaler er blevet indgået, og dermed kan DTF’s konsulenter sammen med klubberne se frem til et travlt og spændende 2017, hvor målet er at få vendt skuden og medlemsudviklingen.

Det er dog ikke alene de jyske konsulenter, der får travlt. På Sjælland er der nemlig nu ansat en fuldtids- og en deltids klubkonsulent, og de er efter 1. december også gået i gang med at kontakte klubberne med henblik på at tilbyde deres assistance, så samlet set begynder Dansk Tennis Forbund at tage hul på et par spændende år, hvor der skal iværksættes støtte og samarbejde med rigtig mange klubber.

Kontakt mulig begge veje

Klubberne er velkomne til selv at henvende sig, men klubkonsulenterne er også udadvendte.

”Vi har et mål om at få lavet aftaler med 20 klubber på Sjælland, som vi glæder os til at hjælpe, så vi er i fuld gang med at tage kontakt,” fortæller DTF’s nye klubudviklingskonsulent i øst, Emil Bødker.

Han er nystartet, men ikke ny i forhold til viden om tennis og foreninger, så han er sikker på, at mange klubber kan vokse, hvis de lægger energi ind i projektet – og får lidt hjælp til det.

I Jylland har konsulenterne Lars Elkjær og Michael Østergaard Hansen og et lille korps af freelance konsulenter et forspring, men også her ligger langt det største arbejde i årene fremover.

”Der ligger nogle faste ting i tilbuddet om vækstaftale, nemlig Tennissportens Dag, Voksenintroduktion og Familietennis, men for at disse aktiviteter kan blive en succes i en klub, så gælder det om at få fat i de nye medlemmer, tage godt imod dem og så også sørge for at fastholde dem. Vores opgave er at give input til, hvordan klubberne sikrer de nye medlemmer en forankring fra dag 1,” fortæller Lars Elkjær.

Lokale løsninger

Ikke to klubber er ens, så konsulenten skal tage ”en kvalificeret snak med klubben om, hvad det er for knapper, der skal skrues på i deres tilfælde”.

”Vi kommer ikke med en forudbestemt facitliste, og vi ved ikke præcist, hvad der kommer til at virke i den enkelte klub, men i fællesskab finder vi ud af det. Nogle steder er fremgangsmåden måske sponsorarrangementer og firmaaftaler, andre steder kan det være mentorordninger eller familiearrangementer,” siger Lars Elkjær.

Udover konsulenter fra Dansk Tennis Forbund har også DGI konsulenter på opgaven i forhold til klubberne. De to organisationer samarbejder om at nå ud til fleste mulige klubber.

vejle-tennis-klub-3-2

I Vejle savner formand Benjamin Ejlersen de aktiviteter og klubtiltag, som tidligere samlede mange mennesker, som her på billedet. ”Nu er det ofte sådan, at medlemmer booker tid på den fjerneste bane og slet ikke kommer i klubhuset,” siger han.

Vækst i Vejle – men forsigtigt mål

Vejle Tennis Klub er en af de klubber, der har indgået en vækstaftale. Klubben har nu forpligtet sig til et mål om 25 ekstra medlemmer ud over de 235, de er i forvejen.

”Vi kunne godt tænke os at vækste endnu mere, men vi har valgt at gøre det konservativt, for selv om vi er inde i en god periode, så har vi fortsat svært ved at få nedsat udvalg og engageret forældre. Der er ikke rigtig nogen, der byder sig til. Vi er en ny bestyrelse i en klub, der skal finde hinanden, og vi vil bruge vækstaftalen som pejlemærke, så vi om to år får mulighed for at sætte overliggeren endnu højere,” fortæller formand i Vejle, Benjamin Ejlersen.

Han drømmer om at få klubben tilbage til dengang, hvor Vejle Tennis Klub var på sit højeste både i form af klubliv, antal medlemmer og da klubben havde kræfter til at stå for Danmarksmesterskaberne. Klubben, der er 116 år, er nede på 235 medlemmer. Foreløbig skal der arbejdes på at få lagt 25 oven på i 2017, samtidig med at der bliver lagt et fundament at bygge videre på. Det skal vækstaftalen og de tilhørende aktiviteter og konsulenthjælp være med til at sikre.

vejle-tennis-klub-2-2

Opvisningsbanen har fine tilskuerfaciliteter og klubben har også arrangeret DM. Men nu er der brug for nye initiativer for at få klubben i fremgang igen.

Her kan du læse mere om vækstaftaler