Læs referat fra generalforsamlingen 22

Referatet fra Dansk Tennis Forbunds generalforsamling for 2022 er nu tilgængeligt på hjemmesiden.

Lørdag den 19. marts var Dansk Tennis Forbund vært for en årets generalforsamling. Generalforsamlingen bød på en række genvalg til bestyrelsen og til posterne i Appeludvalget og som interne revisorer.

LÆS REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2022

Dansk Tennis Forbunds formand Henrik Thorsøe Pedersen afgav bestyrelsens årsberetning, der gav anledning til en saglig debat i en gode tone. Her blev der blandt andet diskuret om arbejdet for et enhedskontingent til både DTF og DGI, padelsportens organisering i DTF og dansk idræt, samt balance i Tennisdanmark.

Inden valghandlingerne blev årsregnskabet og budgettet forelagt, diskuteret og godkendt.

Referater fra tidligere års generalforsamlinger kan altid findes på www.tennis.dk/om-os/politik