’No let’ på junior touren

Juniorerne skal i denne indendørssæson vænne sig til at spille med ’no let’ på serven i individuelle turneringer. Samtidig indføres matchtiebreak i tredje sæt, når der spilles efter DTF Next Gen-regler.

En afgørende regelændring træder i kraft denne vinter. I alle individuelle juniorturneringer på Vinter Touren indføres ’No let’-reglen. Det vil sige, at hvis man rammer netkanten på serven, skal man spille bolden færdig, hvis den rammer i det rigtige servefelt.

Reglen om ’no let’ er allerede indført i internationale juniorturneringer under ITF og Tennis Europe. For at ensrette reglerne for ungdomstennis, så de flugter med de internationale regler, indføres ’no let’ også i Danmark.

Dermed vænner danske juniorer sig til ’no let’, inden de skal prøve kræfter med international tennis.

Matchtiebreak i Next Gen

I alle kategori 3 juniorturneringer spiller man efter DTF Next Gen-regler. Det samme gælder endags kategori 2-turneringer med op til otte deltagere.

DTF Next Gens kampformat er bedst af tre sæt. De to første sæt er tiebreak-sæt til 4 partier med tiebreak ved 3-3, mens et eventuelt tredje sæt afgøres med en matchtiebreak til 10 point.

Er du i tvivl om, hvilket format en turnering spilles efter, kan du altid kigge i oversigten under BOLDE OG BANER, FORMAT OG SCORING under Vinter Touren.

Med indførelsen af matchtiebreak i tredje sæt i DTF Next Gen bliver overgangen mere flydende til kategori 2-turneringer, hvor der spilles to almindelige tiebreak-sæt og matchtiebreak i tredje.

Samtidig giver det kortere kampformat mulighed for, at flere kan komme ud og spille kampe. Indendørs er turneringsudbuddet desværre ikke lige så stor som efterspørgslen, da der er begrænset banekapacitet.

For Dansk Tennis Forbund er det vigtigt, at så mange som muligt kan komme ud og spille kampe.

Hjælp hinanden

Til sidst vil DTF Turnering gerne komme med en venlig opfordring til alle om at hjælpe hinanden til, at det bliver en god oplevelse at være til turnering.

Er man med som forældre eller anden pårørende, bør man lade spillerne spille i fred. Også hvis man ser en tvivlsom dom på den anden side af nettet.

Som juniorspiller – især i de yngre årgange – har man ofte rigeligt at se til med selve teknikken i slagene. Derfor kan det ske, at man dømmer forkert. Nogle gange vil det være til egen fordel.

Reelt set er det meget sjældent, at børn snyder i tenniskampe. Men bringes mistanken på banen, måske af en voksen udenfor banen, kan det være altødelæggende for stemningen mellem spillere og tilskuere.

Afbud i god tid

Hvis du bliver nødt til at melde afbud, så gør det så hurtigt som muligt. På den måde er der størst mulig chance for, at en anden kan få glæde af pladsen i turneringen.

Ifølge reglerne skal det ske senest 48 timer inden turneringen starter – ikke 48 timer inden din egen første kamp. Men for turneringsarrangørerne er det i praksis ofte også meget sent og giver ekstra arbejde, hvis afbuddet får konsekvenser for lodtrækningen.

God indendørssæson til alle!