Trænerkurser – efterår 2017

’Den gode træning’ bliver det centrale tema på Den Grundlæggende Træneruddannelse, som fra efteråret 2017 også byder på en ny struktur. Uddannelsen består fremover af tre moduler; KT1, KT2 og KT3. Et modul har stadig en varighed á 14 timer, og indholdet tager stadig afsæt i ATK.

Ved at reducere antallet af moduler og trimme indholdet, kan træneruddannelsen gennemføres mere effektivt, uden at det går ud over kvaliteten. Kurserne vil fremover byde på mere banetid, flere praktiske øvelser og mindre snak i teorilokalet:

”Vi arbejder altid løbende med den feedback vi får fra vores kursister. Samtidig har vi i foråret været hele materialet grundigt igennem, og i den forbindelse optimeret uddannelsesforløbet. Fremover får kursisterne mere tid på banen og mere kvalificeret supervision fra instruktørerne, og det giver kursisterne det bedst mulige output,” siger Simon Dahl Verner, Uddannelsesansvarlig i DTF.

Ændringer i træneruddannelsens struktur og indhold forventer Simon D. Verner også fremover, idet DTF og DGI pr. 1 januar 2018 ønsker at skabe et fælles udbud af træneruddannelsen.

”Målet er, at de der ønsker at undervise i tennis skal have de bedst mulige forudsætninger. Ved at samle og ensrette træneruddannelsen får vi bedre trænere,” afslutter Simon Dahl Verner, der ser frem til arbejdet om at skabe et fælles udbud med DGI.

Det betyder ændringerne 

Kursister, der allerede er i gang med træneruddannelsen, indplaceres på det modul, de er nået til.

For de kursister, der har gennemført KT3 og ønsker at starte på Tenniscoach i efteråret, gælder at kursisten skal fylde 18 år i det år, du ønsker at starte på Tenniscoach samt sende en skriftlig ansøgning på mail til Simon Verner på sv@tennis.dk, hvori du redegør for, at du har kompetencerne til at starte på Tenniscoach. DTF tager herefter individuel stilling til, hvorvidt kursisterne kan starte på Tenniscoach.

Tilmeldingen er åben

Efterårets trænerkurser er nu klar til tilmelding.
Tjek kursusoversigten her og tilmeld dig allerede i dag.