Udbud af bolde, udstyr og beklædning

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis udbyder samarbejdsaftaler for bolde, udstyr og beklædning til tennis. Som samarbejdspartner bliver du en vigtig medspiller i udviklingen af tennissporten i Danmark.

I henhold til god skik ønsker Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis at udbyde samarbejdsaftaler på de tre områder ”tennisbolde”, ”tennisudstyr” og ”tennisbeklædning”. Dansk Tennis Forbunds nuværende aftaler indenfor de nævnte områder udløber den 31. marts 2021.

Der kan bydes på alle tre delområder samlet eller på delområderne enkeltvis.

I forbindelse med samarbejdsaftalerne vil der være mulighed for at lave tillægsaftaler med en eller flere af unionerne under Dansk Tennis Forbund.

Kontakt sponsor- og eventkoordinator Signe Hein Larsen (sh@tennis.dk) for at få tilsendt udbudsmateriale og betingelser. Fristen for indsendelse af bud er mandag den 29. november 2020 kl. 12.00.

Om Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis arbejder tæt sammen for at fremme tennis i Danmark og gøre hverdagen bedre for landets mere end 74.000 tennisspillere. Sammen med klubberne er der igangsat en række tiltag, der skal højne deltagelsen og aktivitetsniveauet for tennissporten.

Tennissporten er inde i en positiv udvikling med stigende medlemstal de sidste tre år. Den udvikling skulle gerne fortsætte, og vi har derfor planer om at intensivere rækken af tiltag fremover. Således forventes også et stigende behov for udstyr og et tilsvarende stigende salg af diverse introduktionspakker, udstyr til sommercamps mv. de kommende år.

Dansk Tennis forbund og DGI Tennis ønsker at indgå i et samarbejde med de nye partnere, der sikrer, at de enkelte tennisklubber har adgang til bolde og udstyr på en nem og tilgængelig måde gennem et lukket forum, samt at produkterne udbydes til konkurrencedygtige priser ift. kendte nationale og internationale e-handels platforme.

Det er første gang, at Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis er fælles om at indgå samarbejdsaftaler indenfor bolde, udstyr og beklædning. Udbuddet er en del af de to tennisorganisationers øgede samarbejde, hvor man blandt andet vil eliminere dobbeltudbud og sikre, at alle kræfter i Tennisdanmark bruges på bedst vis.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis forbeholder sig ret til at lade udbuddet gå om, såfremt der ikke foreligger kvalificerede bud på alle tre delområder.