1000 tog træneruddannelse

Træneruddannelserne i tennis og padel hitter fortsat. 2023 bød også på et helt nyt efteruddannelsestilbud til trænere med minimum en tenniscoach-uddannelse.

Artiklen er fra Dansk Tennis Forbunds årsberetning for 2023. Se hele årsberetningen her.

Det er populært at blive uddannet træner. Efter et 2022, hvor der skete et boom i antallet af deltagere, der gennemførte en træneruddannelse i tennis og padel, lykkedes det langt hen ad vejen at holde niveau i 2023. Med over 1000 deltagere på DGI’ og Dansk Tennis Forbunds fælles træneruddannelser viste interessen for at blive en dygtig træner sig stadig stor.

Året var præget af aktivitet inden for særligt træneruddannelserne ’Hjælpetræner’ og ’Tennistræner 1-2-3’. Med deltagere på 20 kurser i vest og 27 i øst har uddannelserne formået at tiltrække deltagere fra ikke færre end 117 unikke klubber, herunder 55 fra øst for Storebælt og 62 fra vest for.

Også den videregående tenniscoach-uddannelse var velbesøgt med 17 deltagere. Og som noget helt nyt fik alle trænere med minimum en tenniscoachuddannelse i 2023 mulighed for at deltage i Dansk Tennis Forbunds tennisspecifikke modul sammen med de igangværende deltagere på Diplomtræner- uddannelsen. Her blev gået i dybden med emnerne ‘Spillerudvikling’ og ‘Trænerfilosofi’, og modulet fungerede dermed også som en mulighed for efteruddannelse af trænere.

Padeltrænere i alle aldre

Padeltræneruddannelsen, med sine fire trin (P1, P2, P3 og P4), oplevede også stor deltagelse. Hele 44 kurser blev afholdt i løbet af året, hvoraf 27 fandt sted i vest og 17 i øst. Det blev til 587 deltagere fra 95 forskellige foreninger, der i 2023 kunne tilføje titlen som padeltræner til deres CV. Den yngste kursist var blot 15 år, mens den ældste havde rundet 76 år.

DTF indgik i 2022 som en del af Padel i Danmark et treårigt samarbejde med Paul Petersen Idrætsinstitut, hvor de idrætsstuderende som et led i deres uddannelse skal gennem et særligt tilrettelagt padeltrænerforløb med Padel i Danmarks instruktører. 32 af de studerende har i 2023 været i praktik på Padel i Danmarks kontor i Idrættens Hus, hvor de blandt andet har stået for undervisning af helt nye padelspillere i Ølstykke Tennis og Padeklub og hjulpet til i Arla Protein Ligaen samt flere individuelle turneringer i årets løb.