Corona-justering: Kun én gruppe pr. træner

Kulturministeriet har udsendt reviderede retningslinjer for idrætsforeninger. Her er det blevet præciseret, at en træner IKKE må træne mere end en gruppe samtidig.

En træner må kun træne én gruppe ad gangen. Træneren må gerne have flere hold efter hinanden.

Kulturministeriet har revideret deres retningslinjer for idræt, hvilket har medført en skærpelse for trænerens mulighed for at gennemføre træningsaktiviteter for flere grupper på 10 personer samtidig.

Med øjeblikkelig virkning gælder følgende:

  • En træner må nu KUN have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen
    Det betyder, at en træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere hold, der er til stede samtidig. Det er DIF’s vurdering, at ændringen primært vil have betydning for aktiviteter, hvor grupperne laver samme øvelser samtidig med samme træner, f.eks. ved gymnastik og fitness.

Sektionsopdelt træning kan fortsat ske med separate hold (og trænere). Det betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på maksimalt 10 personer inklusiv træner, hvis der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb.

I praksis får det ikke nogen betydning i langt de fleste situationer i tennis og padel.

Men har man eksempelvis ‘drop in’ i klubben, hvor man har delt deltagerne i to grupper, for at hver gruppe skal være på 10 personer eller færre, så må det ikke længere være den samme person, der er ansvarlig for begge grupper.

Regelændringen har ikke betydning for turneringsaktivitet. Her må samme turneringsleder gerne gå igen for to adskilte turneringer, der spilles samtidig.

Du finder altid de opdaterede retningslinjer for tennis og padel på tennis.dk/corona