Corona: Retningslinjer fra 21. maj

De seneste retningslinjer fra Kulturministeriet på idrætsområdet er udkommet. Få overblik over konsekvenser for tennis og padel.

Fra fredag den 21. maj 2021 ændres coronapas-ordningen, så foreningslivet fremover kun er forpligtet til at tage stikprøver én gang i døgnet. Stikprøvekontrollen bygger på tillid til, at det enkelte voksne medlem sørger for at have et gyldigt coronapas før idrætsaktiviteten.

Anbefalinger for tennis og padel fra DTF og DGI Tennis er opdateret på www.tennis.dk/corona

Herunder finder du et kort overblik.

Indendørs idræt:

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Kontaktsport – også med kropskontakt – er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.

Regler for coronapas ved indendørs idræt:

 • Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs idræt.
 • Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
 • Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas. Der skal foretages kontrol for hver facilitet.

Reglerne for, hvornår et coronapas er gyldigt, er ændret til følgende:

 • Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis)
  eller
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Udendørs idræt:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.

Camps og sommerlejre

Heldigvis bliver det også muligt at afholde sommerlejre i år. Vi afventer fortsat de endelige retningslinjer på området fra Kulturministeriet og opfordrer jer til at holde øje med vores hjemmeside eller dif.dk og dgi.dk, hvor der informeres, så snart vi ved mere.