Corona-update: Idrætten kan fortsætte

DIF, DGI og DTF anbefaler, at tennis- og padelklubberne fortsætter med deres aktiviteter, selvom skolerne lukker ned i næste uge.

Artiklen er 10. december blevet opdateret med en præcisering om reglerne om stående tilskuere.

Idrætsforeningerne kan fortsætte deres aktiviteter. Det stod klart efter pressemøde med statsminister Mette Frederiksen den 8. december. Her blev det blandt andet annonceret, at folkeskoleeleverne skal hjemmeundervises nogle dage, inden de går på juleferie.

Mette Frederiksen slog dog fast, at foreningslivet ikke skulle holde pause, og DIF, DGI og Dansk Tennis Forbund anbefaler alle foreninger at holde gang i idrætsaktiviteterne med træning, kampe, turneringer og stævner.

Alt dette skal foregå under hensyntagen til de anbefalinger, som Kulturministeriet annoncerede sidst i november. Dem kan du finde lige her.

Turneringsarrangører har mulighed for at opsætte yderligere regler, hvis de finder det nødvendigt for at have en tryg afholdelse af en turnering. Alle spillere, forældre med mere opfordres til at følge turneringsarrangørens anvisninger.

50 stående tilskuere – omhandler ikke idrætten

Dette afsnit er opdateret efter en afklaring med Kulturministeriet.

Statsministeren annoncerede en restriktion på pressemødet, som forbyder mere end 50 stående tilskuere til indendørs arrangementer. Der er fortsat ikke begrænsninger på antallet af siddende tilskuere (men er der flere end 100 indendørs, er der krav om coronapas). Det er en restriktion, som IKKE gælder idrætsforeninger og -klubber, når klubberne holder idrætsarrangementer.

Det er dermed fortsat muligt at have over 50 stående tilskuere/publikummer til et indendørs idrætsarrangement.

DIF, DGI og DTF opfordrer dog samtidig til, at alle arrangører af disse idrætsarrangementer – i det omfang det er muligt – tager forholdsregler, som kan være med til at hindre større smittespredning.

Sociale arrangementer og julefrokoster

På pressemødet kom regeringen på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen med en kraftig opfordring til virksomheder om at aflyse større sociale arrangementer – herunder julefrokoster.

De fleste foreninger er ikke arbejdspladser, men DIF, DGI og DTF anbefaler på baggrund af meldingen fra regeringen alle idrætsforeninger i hele landet til at følge intentionen i anbefalingen, hvor der er et særligt fokus på risikoen for større smitteudbrud i forbindelse arrangementer med alkoholindtag.

Der findes ikke en nøjagtig definition på, hvad et større socialt arrangement er. Derfor må foreningen foretage en individuel vurdering med baggrund i blandt andet pladsforhold, antal deltagere, aktivitetens form, smitteforebyggende tiltag med mere.

Overblik

Det kan være svært at holde overblikket over, hvad der gælder på corona-området. Især når der kommer nye regler eller anbefalinger til.

Vi forsøger altid at give overblikket på tennis.dk/corona

Samtidig kan vi anbefale DIF’s corona-side og DGI’s corona-side.