DTF Trænerhus på Fyn

Dansk Tennis Forbunds Trænerhus er nu også et tilbud til fynske klubber – i samarbejde med Fyns Tennis Union.

Efter en god start på Sjælland, er DTF’s Trænerhus nu klar til næste del af udviklingen, når man i samarbejde med Fyns Tennis Union (FTU) tilbyder de fynske klubber at deltage i ordningen med start d. 1. oktober 2017.

Trænerhuset er en ordning, hvor dygtige DTF-ansatte trænere deles af 2-4 klubber. På den måde får mindre klubber, der ikke har økonomi til at fuldtidsansætte en træner, mulighed for, at kunne tilknytte dygtige trænere, som ellers ikke normalt kan ansættes på deltid.
Der er lige nu fem klubber der deltager i ordningen på Sjælland – nemlig Jyllinge, TIK, Køge, Ringsted og Holbæk, som deler de tre trænere Henning Lundsfryd, Mette Petersen og Kitte Kry Bøttcher.

Ligesom der på Sjælland har været et tæt samarbejde mellem DTF og SLTU, vil der også på Fyn være et tæt samarbejde mellem DTF og FTU. Dette er vigtigt for, at Trænerhuset på bedste vis kan fungere som en god mulighed for at understøtte den enkelte fynske klub.

Man kan i ordningen tilkøbe 1, 2 eller 3 trænerdage hvori der indgår både træningstimer på banen, tid til events og tid til administrativt arbejde i mindre omfang.Ordningen er designet, så man får faste træningstimer på banen, og derudover har mulighed for at benytte træneren til at afholde tennisskoler, tematræninger, skoletennis eller andre gode events. Herudover kan træneren i mindre omfang benyttes til administrative opgaver. På denne måde er der mulighed for at skabe sammenhæng i flere dele af klubbens liv og hverdag.

Er du i tvivl om tilbuddet er noget for jeres klub, så kontakt os, så vi kan se på mulighederne for netop jer. Der kan ligge masser af gode muligheder for at bruge ordningen, også selvom I måske ikke lige føler det er et tilbud der er rettet til jer.

Mangler jeres klub en træner, eller vil i have mere træning eller flere aktiviteter end I allerede har, så kontakt Klubudviklingskonsulent Emil Bødker for at høre mere om mulighederne i Trænerhuset.

Læs mere om Trænerhuset og dets opstart på Sjælland her: