Janne Theilgaard stopper som kasserer i DTF

Joakim Thörring bliver konstitueret kasserer frem til Dansk Tennis Forbunds generalforsamling 18. marts 2023.

Dansk Tennis Forbunds kasserer siden 2019, Janne Theilgaard, har med øjeblikkelig virkning valgt at trække sig fra posten som kasserer og dermed også fra DTF’s bestyrelse.

Beslutningen er truffet, da Janne Theilgaard ikke længere har den fornødne tid til og mulighed for at bestride posten.

”Jeg vil gerne takke Janne Theilgaard for den store indsats som kasserer for DTF de seneste fire år. Selvom det naturligvis er ærgerligt at miste en dygtig kasserer, har jeg fuld forståelse for, at det kan være nødvendigt at trække stikket. Så stor tak til Janne for et godt samarbejde,” siger Henrik Thorsøe Pedersen.

Bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund har midlertidigt konstitueret sig med Joakim Thörring som ny kasserer frem til forbundets generalforsamling 18. marts 2023.

I Dansk Tennis Forbund er der direkte valg til posten som kasserer på generalforsamlingen. Kassereren vælges for to år ad gangen. Posten som kasserer vil være planmæssigt på valg ved den kommende generalforsamling.