Tennis Øst er ny union i DTF

Tirsdag aften blev der afholdt stiftende generalforsamling for Tennis Øst. Den nye union afløser SLTU og KTU, som har nedlagt sig selv.

Der var brede smil fra den nye bestyrelse i Tennis Øst. På billedet mangler Christian Eppers.

Fremover har Dansk Tennis Forbund tre medlemsunioner. Fyns Tennis Union og Jyllands Tennis Union får følgeskab af det nyoprettede Tennis Øst, der er en fusion af SLTU og KTU.

KTU og SLTU indledte i 2017 et større samarbejde omkring aktiviteterne i de to unioner under navnet Tennis Øst. Gennem flere år har der været et samarbejde om bl.a. individuelle mesterskaber samt junior – og veteranholdturneringen. Dette samarbejde blev i 2017 og 2018 udvidet til at omfatte de fleste aktiviteter, herunder holdturneringer, individuelle mesterskaber og skumtennisstævner.

Samarbejdet førte til, at de to unioner blev nedlagt og fusioneret i en samlet union med navnet Tennis Øst på en stiftende generalforsamling den 23. april 2019.

Alle aktiviteter i de to unioner videreføres i Tennis Øst. Ligeledes er de to unioners årsværk, aktiver, formue og medlemskreds overgået til Tennis Øst.

Valget til bestyrelsen i Tennis Øst resulterede i følgende bestyrelsessammensætning:

  • Martin Jørgensen, formand
  • Henrik Klitvad, næstformand
  • Lise Christoffersen, kasserer
  • Joakim Thörring, DTF repræsentant
  • Christian Eppers, bestyrelsesmedlem
  • Anne Wiberg, bestyrelsesmedlem
  • Cathrine Riis, bestyrelsesmedlem

Dermed fortsætter Joakim Thörring i Dansk Tennis Forbunds bestyrelse.