Tennissporten går frem med over 2000 medlemmer

For tredje år i træk er der medlemsfremgang for tennissporten i Danmark. DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund vil bygge videre på momentum med ny samarbejdsaftale.

Det går godt rundt om i landets tennisklubber. Foto: Bo Nymann.

Onsdag blev medlemstallene for 2019 offentliggjort af DIF og DGI. Igen i år var der stor grund til at glæde sig over udviklingen i tennissporten. Det samlede antal unikke tennismedlemmer i Danmark er vokset fra 72.632 til 74.743 – en stigning på over 2000 medlemmer.

Det er tredje år i træk, at tennissporten oplever øget medlemstilslutning. Medlemstallet er det højeste siden 2012.

”Det er virkelig glædeligt, at tennissporten for tredje år i træk oplever en medlemsstigning. Det skyldes først og fremmest en kolossal indsats i de enkelte klubber. Samtidig er vi på tværs af tennisdanmark blevet bedre til at arbejde sammen om en fælles vision for sporten,” siger Mogens Spangenberg, der er landsformand for DGI Tennis.

Medlemsvæksten de seneste år er blandt andet et resultat af samarbejdet mellem DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund i visionsprojektet Bevæg dig for livet – Tennis.

Fremover skruer de to tennisorganisationer yderligere op for samarbejdet. Det blev annonceret for nyligt, hvor en ny banebrydende samarbejdsaftale blev præsenteret.

”Tennissporten i Danmark er inde i en rigtig god udvikling. Derfor er jeg også særdeles tilfreds med den samarbejdsaftale, vi har indgået med DGI Tennis. Klubber, unioner, landsdele, DGI Tennis og DTF kan i endnu højere grad trække i samme retning. Derfor tror jeg også på, at vi kan opnå yderligere medlemstilstrømning fremover,” siger Henrik Thorsøe Pedersen, formand for Dansk Tennis Forbund.

Den nye samarbejdsaftale vil strømline aktiviteter og foreningsudvikling i én fælles løsning og dermed eliminere dobbeltudbud.

En sport for hele livet

Medlemsstigningen i tennissporten er bredt udover hele landet. Således er der både fremgang øst og vest for Storebælt.

Det er ligeledes særdeles positivt, at der er vækst hos både kvinder og mænd. Blandt klubberne er 37 procent nu kvinder.

Ser man på medlemsvæksten fordelt på alder, viser tennis sig som en sportsgren, der kan nydes gennem hele livet. Der er således fremgang hos børn, ungseniorer, voksne og 60+’ere.

Især ungseniorer og de unge voksne er grupper, som foreningsidrætten de seneste år har haft svært ved at tiltrække. Her har øget synlighed på sociale medier, åbne døre til Tennissportens Dag og skræddersyet voksenintroduktion haft en tydelig effekt.

”Vores bevidst ukonventionelle strategi inden for idræt med markant fokus på markedsføring, målrettede tilbud til voksne motionister og ikke mindst langt flere tætte og flerårige udviklingsforløb med tennisklubber landet over har betalt sig i en tid, hvor der ellers er stor rift om folks fritid,” siger Lorenz Sønderby, der er visionsprojektleder i Bevæg dig for livet – Tennis.

Sammenligner man tennis med øvrige sportsgrene, klarer sporten sig også rigtig fint. Kun svømning, gymnastik og rullesport har større vækst i antallet af medlemmer i 2019 blandt de traditionelle idrætter. Aktiviteterne fitness, idræt for seniorer og Esport går ligeledes frem.

Fakta

Hele Tennisdanmark har nu haft tre år med samlet medlemsfremgang. Tallene for 2019 er således:

  • DTF er vokset fra 58.146 medlemmer til 60.845 medlemmer
  • DGI er vokset fra 60.048 medlemmer til 63.226 medlemmer

Du kan altid finde de seneste medlemstal fra DTF fordelt på både klubber, køn og alder under Historie.

Læs mere om DGI og DTF’s nye samarbejde