Algoritmen til ITF World Tennis Number forbedres

Det verdensomspændende rating-system fra ITF gennemgår en opdatering den 26. juli. Forbedringerne får især effekt på tværs af aldersgrupper.

Det internationale tennisforbund (ITF) planlægger vigtige forbedringer til beregningen af World Tennis Number (WTN). Ændringerne vil finde sted onsdag den 26. juli 2023. Forbedringerne vil resultere i, at mange vil opleve, at deres WTN rykker sig i den ene eller anden retning af skalaen, der går fra 1-40.

Forbedringerne laves, for at spillere på tværs af kloden er mere nøjagtigt afstemt i forhold til hinanden niveau – især i forhold til forskellige aldersgrupper. Nedenfor er der en FAQ med de oftest stillede spørgsmål om ændringerne af WTN.

Onsdag den 26. juli 2023 vil data fra yderligere forbund herunder Spanien, Argentina og Schweiz blive en del beregningerne bag WTN. Dermed vil over 50 nationer, som udgør 70 procent af verdens tennisspillere, være en del af ITF World Tennis Number.

LÆS MERE OM ITF WORLD TENNIS NUMBER


Hvad er ITF World Tennis Number?

Kort sagt er det…

  • et verdensomspændende rating-system, hvor man kan se sit eget niveau på en skala fra 40 (nybegynder) til 1 (de bedste i verden)
  • en separat rating for single og double
  • en algoritme, der laver en personlig rating til dig
  • en algoritme, der tæller sæt og kampe – så jo mere du spiller, jo mere nøjagtig bliver din rating

Du finder dit ITF World Tennis Number på din profil i Tournament Sofware.


FAQ fra ITF om ændringerne

Q: Jeg er over 30 år. Hvilken effekt har ændringen på mit nuværende ITF World Tennis Number?

Veteranspillere vil opleve, at deres WTN rykker sig baglæns på skalaen (mod 40). Dette sker for at skabe balance med juniorspillere og sikre den fulde udnyttelse af skalaen fra 1-40.

Q: Jeg er juniorspiller. Hvilken effekt har ændringen på mit nuværende ITF World Tennis Number?

Juniorspillere i alderen 17 og 18 år vil rykker fremad på skalaen (mod 1). Spillerens rating er nu en mere nøjagtig refleksion af alderen, hvor der generelt vil være en forventet forbedring fra 10-års alderen og frem.

Q: Jeg er en voksen spiller i alderen 18-29 år. Hvilken effekt har ændringen på mit nuværende ITF World Tennis Number?

Størstedelen af spillere I det aldersspænd skal kun forvente mindre ændringer i deres WTN. Større ændringer vil begynde, når spillere nærmer sig veteranalderen og spiller mod spillere fra den alderskategori.

Q Gælder det også for mit ITF World Tennis Number i double?

Ja, de samme principper gør sig gældende.

Q: Hvorfor laver ITF disse ændringer?

Effekten af modifikationerne vil være at indplacere spillere på skalaen, således at spillere over hele verdenen er mere nøjagtigt justeret – især i forhold til alder. Dette vil gøre WTN mere nøjagtigt og fair, når det bruges til turneringer og stævner. Den forbedrede nøjagtighed vil også gøre WTN til et bedre redskab for spillere, når de selv skal finde nye at spille med.

Q: Hvornår træder ændringerne i kraft?

Den forbedrede algoritmen vil blive brugt fra den 26. juli i beregningen af spilleres WTN. Beregningerne vil være bagudrettet og omfatte alle resultater i systemet.

Q: Betyder det, at mit hidtidige WTN var forkert?

Dit hidtidige WTN var nøjagtigt indenfor dit netværk af spillere og vil fortsat være det med ændringerne. Det, der vil ændre sig, er dit WTN relativt til spillere udenfor dit netværk. ITF World Tennis Number er designet til nøjagtigt at afspejle alle spilleres kunnen, og disse ændringer vil sikre, at spillere kan finde gode match uanset køn, alder og så videre.

Q: Vil ændringer som disse ved algoritmen blive noget, der gentager sig?

Sideløbende med at ITF modtager data, vil algoritmen uvægerligt være nødt til at blive justeret for at sikre, at WTN kan levere en rating, der er mest muligt fair for spillere. ITF vil altid informere spillere om enhver større ændring. Det forventes, at justeringer fremadrettet vil blive lavet årligt i december.