Præcisering af corona-regler ved turneringsaktivitet

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har præciseret reglerne omkring deltagelse i turneringsaktiviteter efter indrejse fra udlandet. Samtidig ophæves de lokale restriktioner i syv nordjyske kommuner.

De kan igen tænde lyset og spille indendørs i Hjørring og resten af Nordjylland.

De lokale restriktioner i syv nordjyske kommuner bliver nu ophævet, og allerede fra fredag den 20. november kan nordjyderne igen få sved på panden til indendørs idræt. Dermed gælder samme regler for tennis og padel i hele landet.

Retningslinjer og anbefalinger for tennis og padel kan altid findes på tennis.dk/corona

Spiller, der har været udenlands

På baggrund af en række indkomne spørgsmål og en nyudgivet vejledning fra Danmarks Idræts Forbund i forbindelse med afvikling konkurrencer, har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis præciseret reglerne omkring deltagelse i turneringsaktivitet efter indrejse fra udlandet.

Præciseringen er ikke en stramning. Så hvis man har gjort som hidtil, er der ingen fare for at overtræde reglerne. Den fulde formulering findes i afsnittet ”Spilleberettigelse for udlændinge og danskere, der har været udenlands” længere nede i artiklen.

Håndtering af smittede

I samme ombæring præciserer DTF og DGI Tennis, hvordan man bør forholde sig, hvis man testes positiv for corona. Har den smittede symptomer, skal han/hun selvisolere sig i syv dage fra testresultatet foreligger. Spilleren må tidligst deltage i idrætsaktiviteter syv dage efter den positive test.

Har den smittede symptomer, skal han/hun selvisolere sig, indtil symptomerne har været helt ophørt i mindst 48 timer. Herefter kan vedkommende igen deltage i idrætsaktiviteter.

Regelsættet gælder for turneringsaktiviteter under Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis. Klubberne kan vælge at have andre eller skrappere regler for at møde op til træning med mere i klubregi.

Reglerne er tilføjet til Retningslinjer for turneringsaktiviteter. Præciseringen kan læses herunder:


Smitte, spilleberettigelse og indrejse

Spilleberettigelse efter corona-smitte

Har den smittede ikke symptomer, skal han/hun selvisolere sig i en uge (7 dage) fra testresultatet foreligger. Det betyder altså også, at den smittede TIDLIGST må deltage i idrætsaktiviteter 7 dage efter den positive test.

Har den smittede symptomer, skal han/hun selvisolere sig, indtil symptomerne har været HELT ophørt i mindst 48 timer. Herefter kan vedkommende deltage i idrætsaktiviteter igen.

Spilleberettigelse for udlændinge og danskere, der har været udenlands

Spillere – danske som udlændinge – der har opholdt sig i et ”orange” eller ”højrisikoland” skal være særlig opmærksom på deres spilleberettigelse.

Er spilleren rejst ind i Danmark indenfor de sidste 72 timer inden turneringsstart/holdkampsstart, skal spilleren have en negativ Corona-test, der ikke er mere end 72 timer gammel ved turneringsstart/holdkampsstart.

Er spilleren rejst ind i Danmark tidligere end 72 timer inden turneringsstart/holdkampsstart, men mindre end 14 dage inden turneringsstart/holdkampsstart, skal spilleren enten

  1. ved indrejsetidspunktet have en negativ corona-test, der ikke er mere end 72 timer gammel
  2. have en negativ corona-test efter at være rejst ind i Danmark
  3. eller have været i 14 dage i selvisolation siden indrejsen

*Bemærk, at hvis spilleren er testet positiv for corona, skal spilleren forholde sig til afsnittet om ”Spilleberettigelse efter corona-smitte”.

Resultatet af Corona-testen skal kunne fremvises på forlangende af DTF Turnering. Det er op til klubberne og de enkelte spillere at holde sig opdateret på landenes status som gul, orange eller højrisikoland.

Det er et anliggende mellem klubberne og myndighederne at sikre sig, at det regnes for et anerkendelsesværdigt formål for en udlænding at tage til Danmark for at spille holdkamp.