Arla Protein Foreningsprisen er en pris, der blev delt ud for første gang i 2022. Prisen uddeles som et samarbejde mellem Arla® Protein og Padel i Danmark. Vinderen af prisen kan se frem til en præmiecheck på 10.000 kroner, som skal støtte op om foreningens videre udvikling og virke.

Kriterier

Arla Protein Foreningsprisen skal gå til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for padelsporten. Vinderen af prisen skal have udmærket sig, som en forening, som i meget høj grad har arbejdet for foreningsdannelsen omkring sporten og dennes udvikling i Danmark.

Det kan være ved…

  • At foreningen har et højt aktivitetsniveau, der rammer mange målgrupper – gerne målgrupper, som ellers er underrepræsenteret i idrætten
  • At foreningen har været med til at gøre det mere tilgængeligt at spille padel og har været med til at sætte sporten på landkortet
  • At foreningen er nytænkende eller er med til at udvikle padelsporten i Danmark med konstruktive løsninger og innovative bud på, hvordan vi i fællesskab kan skabe endnu mere padel
  • At foreningen har deltaget aktivt i Padel i Danmarks aktiviteter, fx Træneruddannelsen, Arla Protein-ligaen, andre turneringer m.m.

Alle har mulighed for at indstille en kandidat. Det er et krav, at foreningen er medlem af enten DGI eller Dansk Tennis Forbund.

Deadline for at indstille en forening er senest klokken 12.00 onsdag den 15. september 2023.

Indstilling

Her kan du indstille en forening til Arla Protein Foreningsprisen. Husk at give en begrundelse for din indstilling.

Når du trykker på “INDSEND”, har vi modtaget din indstilling. Du modtager IKKE en kvittering på mail.