Forsamlingsforbuddet sænkes til 5 personer

Regeringen har nedsat forsamlingsforbuddet til 5 personer. Den indendørs idræt er stadig lukket ned, mens den professionelle idræt stadig er undtaget for restriktionerne.

Forsamlingsforbuddet bliver sat yderligere ned fra 10 til 5 personer. Den nye grænse træder i kraft 6. januar. Udendørs idræt kan kun gennemføres, hvis forsamlingsforbuddet på 5 personer overholdes.

Danmarks Idrætsforbund påpeger desuden, at:

“Det faktum, at myndighederne nu har vurderet, at Danmark befinder sig på det højeste risiko-niveau (5) under hele pandemien, gør det nødvendigt for os alle at overveje vores aktivitetsniveau og kontaktflader.

Som udgangspunkt er det fortsat muligt at mødes og træne udendørs i grupper på max 5 personer inkl. træner. Det er dog med forbehold for evt. kontrameldinger fra Kulturministeriet i de kommende dage, da har varslet nye restriktioner snarest.

Vi opfordrer alle foreninger til at fortsætte den ansvarlige tilgang, der har kendetegnet foreningsidrætten hidtil, så vi bidrager til at bremse smitten.”

Den linje bakker vi op om i tennis- og padelsporten.

Al indendørs idræt er fortsat lukket. Undtagelsen for spillere med status som professionel gælder stadig, så disse må gerne spille videre.

Corona-retningslinjerne for tennis og padel er opdateret.