Generalforsamling 2020: Tilmeldingsfristen nærmer sig

Dagsordenen til Dansk Tennis Forbunds generalforsamling 20. september 2020 indeholder både forslag om vedtægtsændringer og et potentielt valg til bestyrelsen. På grund af corona er forhåndstilmelding nødvendig.

Generalforsamling 2020 afholdes i Nyborg 20. september.

Dansk Tennis Forbunds Generalforsamling nærmer sig med hastige skridt. Alle klubber har modtaget indkaldelse på mail. Indkaldelserne er sendt til de respektive klubformænds mailadresse

Efter indkaldelsen er der indkommet ét forslag fra Rødovre Tennisklub og Odder Tennisklub. Derfor er dagsordenen blevet opdateret og udsendt med forslaget som bilag.

På grund af corona kræver det tilmelding forud for at deltage i generalforsamlingen. Dette er nødvendigt for at vi kan indrette et lokale, der kan rumme alle deltagere med en passende afstand til hinanden, så det er sikkert for alle at deltage.

Tilmelding skal ske senest søndag den 6. september 2020 via den mail, som formanden har modtaget.

Har du ikke modtaget indkaldelsen eller har du andre praktiske spørgsmål? Så kontakt eventkoordinator Signe Hein Larsen på sh@tennis.dk 

Forslag om vedtægtsændringer

Ved generalforsamlingen den 16. marts 2019 blev vedtaget en række ændringer af Dansk Tennis Forbunds love. Ved denne lejlighed blev det pålagt bestyrelsen at komme med et fornyet forslag på udvalgte områder.

Dette har afstedkommet arbejdet med de nu fremlagte ændringsforslag til Dansk Tennis Forbunds love, som centrerer sig omkring følgende områder;

  • Spørgsmålet om længden af valgperioder og dermed valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Anvendelsen af fuldmagter på generalforsamlingen samt regler om fremmøde.
  • Procedurer ved vakance i bestyrelsen, beslutningsdygtighed m.v.

Her kan du se forslag om vedtægtsændringer 

Motivation for vedtægtsændringer

Bestyrelsen har i forbindelse med forslaget om vedtægtsændringer udarbejdet en motivation for, hvorfor ændringerne er nødvendige og gavnlige.

Indkommet forslag

I overensstemmelse med lovene i Dansk Tennis Forbund har Povl Henningsen, Odder Tennisklub og Poul Lundberg Andreasen, Rødovre Tennisklub senest 21 dage før DTF’s generalforsamling indsendt et forslag, der bliver bragt til afstemning.

Regnskab og årsberetning

Regnskab og årsberetning blev offentliggjort forud for den oprindelige dato for generalforsamling i marts.