Tennisanlægget – en funklende oase med beskeden tilskuertække

Tilfredsheden med baner og faciliteter nærmer sig toppen rundt om i det danske tennisland, men for at nå nye højder skal der skrues op for hyggen i og omkring klubhuset.

Gode baner i dejlige omgivelser er vigtigt for mange. Foto: Morten Olsen.

Vi fortsætter rækken af fremtrædende fund fra Den Store Medlemsundersøgelse 2020, der er baseret på 5.146 besvarelser, primært fra voksne, og fordelt på 102 deltagende klubber. Denne gang retter vi blikket mod de fysiske forhold, der indrammer tennisspillet og understøttet det sociale klubliv.

Udendørs tennis kendetegnes i undersøgelsen, som værende meget naturskønt, og ofte ligger tennisklubberne placeret som små hyggelige oaser rundt om i by og land. Tennisklubber er som idrætsforening privilegeret ved at have eget udendørsareal både på og omkring banerne til at præge og nyde det skønne foreningsliv. Men hvordan står det egentligt til med tennisbanerne, klubhuse og anlæg rundt om i landets klubber?

Gode baner – baner vejen frem

Der er generelt set stor tilfredshed med banerne rundt om i tennisklubberne. Dette gælder både underlag, linjer, net samt det tilhørende udstyr til banepleje.

Diagrammet viser medlemmernes gennemsnitlige tilfredshed med banerne på en skala fra 1 (dårligst) til 5 (bedst).

Fordelingen af svarene viser dog, at der er udsving fra klub til klub, og totalt set er der knap 5% af medlemmerne, der er ikke synes at baneforholdene er i god stand. De utilfredse medlemmer kommer hovedsageligt fra de samme klubber. Grusbaner kræver megen og kontinuerlig vedligehold. Et skarpt blik for banernes stand er derfor en grundlæggende forudsætning for den gode tennisoplevelse og tilfredse medlemmer.

Veltrimmede tennisanlæg – men hvad med pladser til tilskuerne?

Generelt tegner billedet af tilfredsheden med anlæggene sig meget som for banerne. Der er fin tilfredshed med graden af vedligeholdelse, de naturskønne omgivelser og logistikken.

Spredningen på besvarelserne fra klub til klub er den samme som for banerne. Hver enkelt klub bør derfor løbende gøre sig overvejelser om, hvorvidt anlægget virker indbydende og tidssvarende.

Diagrammet viser medlemmernes gennemsnitlige tilfredshed med anlæggene på en skal fra 1 (dårligst) til 5 (bedst).

En af de udfordringer, der går igen i over 50 procent af klubberne, er manglen på gode tilskuerfaciliteter omkring banerne i form af bænke, stole, opholdsrum og hyggekroge.

De fleste klubber har ikke en decideret showbane med tilskuerpladser eller konkret mulighed for at tilbyde køb af forplejning. Når corona er ude af billedet igen, er dette et oplagt indsatsområde at fokusere på for at fremelske mere liv på anlægget og gerne flere tilskuere til holdkampe og individuelle turneringer. Der er meget at hente med gode siddepladser samt tilbud om forplejning.

Slip hyggen løs i klubhuset og omklædningen

Generelt set er medlemmerne rimeligt tilfredse, når det kommer til klubhuset. Igen er spredningen dog forholdsvis stor, hvilket betyder, at nogle klubber udmærker sig ved at have fantastiske klubhuse med en score tæt på 5, hvor andre ikke kan tilbyde samme forhold.

Diagrammet viser medlemmernes gennemsnitlige tilfredshed med klubhusene på en skala fra 1 (dårligst) til 5 (bedst).

Det er værd at bemærke, at klubhuset generelt scorer en smule lavere, når det kommer til parametrene om ”det er hyggeligt” samt om ”der er gode omklædningsfaciliteter”. Men den absoluttet bundscore finder vi, når vi ser på det, klubben har på menukortet. Her savner spillerne mulighed for køb af mad og drikke, der fx kan være den gode undskyldning for at sætte sig ned ved samme bord og lade snakken få frit løb.

Besvarelserne bærer også præg af, at der stadig er klubhuse, der ikke er blevet moderniseret gennem de sidste mange år eller ikke er indrettet tidssvarende.

Medlemmerne udtaler blandt andet:

  • ”Jeg savner en mere hyggelig indretning både ude og inde.” – Medlem X
  •  ”Der mangler bænke og borde på den store græsplæne. Der mangler plads til tilskuere, forældre og til social hygge efter tennis” – Medlem Y
  •  ”Bedre faciliteter, hvor vi kan sidde og slappe af før og efter, vi har spillet vil være fedt.” – Medlem Z

Hvis din klub ikke har foretaget nogen form for fornyelse af klubhus, anlæg og baner gennem en lang årrække, behøver det ikke renoveres og moderniseres på én gang, hvis økonomi og ressourcer ikke er til det. Selv nogle små steps og gradvise ændringer kan være med til at skabe mere liv i klubhuset og på tennisanlægget.

Alt i alt er størstedelen af tennismedlemmerne glade for faciliteterne, som et medlem rammer meget godt ind:

  • ”…  Vi har fantastiske rammer for tennis HELE ÅRET” – Medlem A

Tre tips til klubbens videre færd

  • Læg en handleplan for udviklingen af klubbens fysiske rammer, der omfatter moderne løsninger, som er holdbare mange år frem. Vend løbende tilbage til planen og tøv ikke med at tilgå nye projekter der kan opgradere undervejs.
  • Find masser af nyttig inspiration i vores store katalog ”Fremtidens Tennisanlæg”, der giver konkrete eksempler på modernisering af anlæg for alle klubstørrelser. Det gælder alt fra hyggekrogen til anlæggelsen af tennishal, nye baner, lysanlæg mv.
  • Der findes fonde og puljer, der støtter op om foreningslivet. Her er DIF og DGI’s foreningspulje på 44 mio. årligt værd at fremhæve. Puljen har netop som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Læs mere om Den Store Medlemsundersøgelse

Hvis du endnu ikke har set resultater fra ”Den Store Medlemsundersøgelse”, kan du se dem her: