Byd medlemmerne op til dans – inden de vælger en anden

Sød musik opstår, når alle medlemmer er en del af det sociale klubliv. Undersøgelse viser imidlertid, at hvert tiende tennismedlem overvejer at kaste ketsjeren på hattehylden. En udbredt årsag er at føle sig uden for den sociale inderkreds.

Det sociale er de afgørende, når medlemmer overvejer deres fremtid i klubben. Foto: Lars Holm.

Vi fortsætter med rækken af fremtrædende fund fra Den Store Medlemsundersøgelse 2020, der er baseret på 5.146 besvarelser, primært fra voksne, og fordelt på 102 deltagende klubber. Denne gang ser vi på de cirka ti procent af spillere, der har svaret, at det ikke er videre sikkert, at de vil fortsætte næste sæson.

Det er først og fremmest glædeligt, at cirka 90 procent af tennismedlemmerne i undersøgelsen giver udtryk for at ville fortsætte til tennis. Når tallet kan og skal forbedres yderligere, er det vigtigt at zoome ind på de fællestræk og potentielle bevæggrunde, som kan ligge bag frafaldet i tennisklubberne blandt de ti procent af usikre medlemmer.

Usikre medlemmer er negative ambassadører

Blandt de mere usikre medlemmer er der med afstand flest kritikere af klubben (bagvaskere). De udgør godt halvdelen af gruppen. Blot hver femte af de usikre medlemmer er positive ambassadører for klubben (fortalere). Det peger på, at frafaldet kan skyldes andet end de mere gængse årsager som fraflytning, skader eller andre uhåndterlige årsager, som klubben ikke har indflydelse på.

Andelen af de usikre medlemmer, som er bagvaskere (51 procent) står i skærende kontrast til de mere trofaste medlemmer, hvor kun ni procent er bagvaskere og hele 69 procent er fortalere. Det er et vink med en vognstang om, at de usikre medlemmer ikke kun melder sig ud, men samtidig kan påvirke andre til at afholde sig fra at begynde i klubben.

Åbne sociale aktiviteter holder sammen på klubben

Hvis vi skal give de sidste ti procent lyst til at blive i klubben, er det interessant at vide, hvordan de adskiller sig fra de trofaste medlemmer. På en lang række parametre i Den Store Medlemsundersøgelse ligner de usikre og de trofaste medlemmer hinanden.

Begge grupper deltager og går op i klublivet, sociale arrangementer og træning. Ligeledes blev der ikke fundet betydelige forskelle i forhold til alder, køn eller spillelyst. Gruppen af de usikre medlemmer scorer heller ikke faciliteterne, banerne, hjemmesiden eller bestyrelsesarbejdet væsentligt anderledes end de mere trofaste medlemmer. Det gør de derimod, når det kommer til tilfredsheden med det sociale klubliv.

Som det ses ud fra nedenstående diagrammer, er tilfredsheden med klublivet markant lavere blandt de usikre medlemmer end hos de mere trofaste medlemmer.

Figuren viser score fra 1-5, hvor 1 = ’meget uenig’ og 5 = ’meget enig’ i udsagnene under søjlerne.

De usikre medlemmer med hang til frafald, udtaler blandt andet om klublivet:

  • Der skal være plads til alle niveauer af spillere. Fra den nye spiller til super motionisten” – Medlem X
  • Jeg ved ikke, hvordan det kan ændres, men klubben er centreret omkring “den gamle klike”. Og det der bliver annonceret som værende for alle medlemmer, er også i den grad domineret af “kliken”, og vi andre er i virkeligheden slet ikke velkomne.” Medlem Y
  • ”Når man er ny, så står man alene og ved ikke, hvad man skal gøre af sig selv. Det er ikke super socialt. Jeg er mest bare sammen med dem fra min klasse og en anden, som jeg ikke ved hvad hedder. De andre kender jeg ikke og har aldrig snakket med.” – Medlem Z

Opfattelsen af ikke at være velkommen i klubben, eller at der ikke findes målrettede tilbud, er nogle af de primære udfordringer med hensyn til fastholdelsen. Og følelsen af at stå alene i klubben, ikke at kunne finde passende tilbud, eller direkte føle sig uvelkommen, fordi klubben bærer præg af gamle fasttømrede grupperinger, er aldrig rar.

Giv en hjælpende hånd på vejen til klubbens hjerte

Der findes heldigvis råd for at ændre på de sociale konstruktioner. I besvarelserne er der kommet en del konstruktive forslag fra de usikre medlemmer:

  • ”Der kan laves rystesammenture i starten af sæsonen, fx til bowling, rundboldspil hos et privat medlem med grillhygge eller noget helt tredje, så alle får mulighed for at møde hinanden på mere lige vilkår i starten af sæsonen.” – Medlem A
  • ”Det vil være rart, hvis klubben kan gøre en indsats for, at man bliver sat sammen med en person på samme træningsniveau, så man kan spille sammen, når man kommer ind i klubben uden at kende nogen.” – Medlem B
  • ”At man tager sig mere af nye medlemmer, og samler de nye for at træne og øve sammen. Man skal desværre have erfaring for at deltage, og mange tør derfor ikke tilmelde sig. Som ny, vil jeg gerne betale ekstra for at deltage på nybegynderhold.” – Medlem C

Nye spillere hænger i den tyndeste tråd

Gruppen af nye medlemmer udgør klart den største andel af udmeldelser. Som ovenstående besvarelser antyder, kan det svare sig at sætte ind med tiltag over for netop nye medlemmer.

Ser vi nærmere på, hvor sandsynligt det er, at spillerne fortsat er medlem i klubben næste sæson i forhold til antal år spillet, ser vi en klar tendens.

Figuren viser hvor sandsynligt det er, at medlemmerne fortsætter næste sæson på baggrund af antallet af år de har spillet tennis. Søjlerne til højre i diagrammet udgør størst sandsynlighed for fortsat medlemskab, og fra venstre lavest sandsynlighed.

En vis usikkerhed om fortsat medlemskab kan spores blandt alle de fire erfaringstrin, men det er tydeligvis første- og andetårsmedlemmerne, der er mest usikre på deres medlemskab.

”Fokus på integration af medlemmer i det sociale klubliv er af vital betydning. Overvej om din klub er modtagelig over for alle tennistyper og tilbyd især målrettede aktiviteter for de nye medlemmer,” siger Michael Østergaard Hansen, der er idrætskonsulent i DGI Tennis & Padel.

Tendensen for medlemsudviklingen for dansk tennis peger opad. Resultaterne fra Den Store Medlemsundersøgelsen viser, at vi sammen kan fastholde og give den positive udvikling et endnu større rygstød ved at sætte fokus på sociale tiltag i tennisklubberne, som retter sig mod alle medlemmer.

Tre tips til klubbens videre færd

  • Afhold aktiviteter, der inkluderer medlemmer på tværs af alle niveauer, og gør det tydeligt i invitationen, så der ikke opstår klubber i klubben. Det kan for eksempel være arrangementer, hvor der ikke spilles tennis, eller ”Stærk-svag-turneringer”, hvor mere rutinerede spillere danner makkerpar med mindre øvede spillere.
  • Lav en mentorordning, hvor erfarne spillere frivilligt kan byde sig til for at hjælpe nye medlemmer godt i gang i klubben.
  • Tiden er måske kommet til at genopfriske klubbens gamle makkerbørs. Det kan for eksempel gøres via et opslag i klubhuset, en formular på klubbens hjemmeside eller i en Facebookgruppe.

Læs mere om Den Store Medlemsundersøgelse

Hvis du endnu ikke har set resultater fra ”Den Store Medlemsundersøgelse”, kan du se dem her:

Og ellers kan du bare glæde dig til den næste artikel fra medlemsundersøgelsen.