DGI og DTF: Overgangsordning forlænges, mens vi arbejder for fælles løsning

DTF og DGI fortsætter det gode samarbejde. Foto: Morten Olsen.

I foråret 2020 indgik DGI og Dansk Tennis Forbund en banebrydende samarbejdsaftale, der har samlet organisationernes kræfter til glæde for tennis- og padelsporten i Danmark. Som en del af aftalen har klubber, der kun var medlem af den ene af de to organisationer, kunnet få gratis medlemskab af den anden organisation i 2020 og 2021.

”Det tager tid når to store organisationer, skal finde sammen i de givtige samarbejdsrelationer. Vi er kommet rigtig fint fra start med en god og fælles forståelse af ansvar og aktiviteter, men det tager tid, også længere end vi havde forventet,” udtaler Peder Helmuth Hansen, bestyrelsesmedlem i Dansk Tennis Forbund.

Derfor forlænges muligheden for gratis optagelse i en af organisationerne, hvis man kun er medlem af den anden nu med et år, så det også gælder i hele 2022. Forlængelsen gælder for de klubber, som har benyttet sig af tilbuddet de seneste to år. De får endnu et år uden beregning.

Men det gælder også klubber, der på nuværende tidspunkt kun er medlem i enten DGI eller DTF. Disse klubber kan komme med i det store fællesskab med dobbelt medlemskab uden merberegning i 2022.

Det store fællesskab er nøglen

Siden samarbejdsaftalens underskrivelse i april 2020 er en række dobbeltudbud blevet afskaffet, mens klubberne har fået mere kvalitet for kontingentkronerne.

DGI og DTF har lanceret en fælles træneruddannelse, så man som klub ikke længere skal tage stilling til, om trænerne skal sendes på kursus hos den ene eller den anden organisation.

På klubudviklingsområdet skal man ikke forholde sig til konsulenter for to forskellige organisationer, der forsøger at overbevise klubben om, at deres produkter er de bedste. I stedet kan kræfterne forenes til glæde for alle, som man eksempelvis så ved det meget populære Nationalt Tennis- og Padelwebinar, der blev afholdt i februar.

DGI og DTF samarbejder også om Padel i Danmark. Foto: Morten Olsen.

I de forskellige holdturneringer skal klubberne ikke tage stilling til, om de skal spille med hos DGI, DTF eller en af lokalunionerne JTU, FTU og Tennis Øst. Når også naboklubben spiller med i de samme turneringer, bliver der mindre transportafstand, når man skal til kamp.

”Det er enorm vigtigt for udviklingen af tennis og padel i Danmark, at vi er fælles om udfordringerne og løsningerne. Fællesskabet går ikke bare på tværs af DGI og DTF. Fællesskabet er først og fremmest klubberne imellem. Foreningerne er rygraden i vores sport, og kun med solid opbakning til de fælles tiltag, kan vi blive ved med at drive tennis og padel i den rigtige retning,” siger formand for Dansk Tennis Forbund, Henrik Thorsøe Pedersen.

Samtidig med det øgede samarbejde siden 2020 er aktiviteterne i vores fælles visionsprojekt Bevæg dig for livet – Tennis fortsat. Her har DGI- og DTF samarbejdet med flere hundrede foreninger om vækstaftaler, Voksenintroduktion, Familietennis og Tennissportens Dag.

Det var blandt andet de gode erfaringer fra Bevæg dig for livet, der banede vejen for samarbejdsaftalen mellem DGI og DTF.

DGI og DTF arbejder frem mod, at klubberne i 2023 kun skal indløse ét fælles kontingent

DGI og Dansk Tennis Forbund arbejder på en fremtidig løsning, hvor man med ét kontingent bliver medlem begge steder i samarbejdets overordnede bestræbelse på at eliminere dobbeltadministration – både for klubber og organisationer.

”Vi er godt i gang med en proces, der skal lede ud i en fælles løsning. En løsning, hvor det i gennemsnit ikke bliver dyrere for den enkelte tennis- eller padelklub, end det er i dag. For nogen skulle det tilmed gerne blive billigere. Og alle skal have mere tennis og padel for pengene i form af bedre klubudvikling, træneruddannelse, turneringsudbud og meget mere,” siger Mogens Spangenberg, der er landsformand for DGI Tennis og Padel.

Opfordringen til at være tilmeldt begge organisationer handler i bund og grund om, at vi ønsker at samle alle foreninger og klubber i et fælles Tennis og PadelDanmark, der er gennemskueligt for alle. Det får dermed i den nuværende ordning ingen økonomisk konsekvens at tilmelde sig begge organisationer. Ingen klubber stavnsbindes. Ved udløb af perioden med fri-kontingenter kan den enkelte forening frit melde sig ud igen, hvis ikke de kan se sig selv i den nye, fælles løsning.

På denne måde kommer vi bedst i mål med et fælles TennisDanmark og Padel i Danmark.

Kom med i sammenholdet

Er I lige nu kun med i enten DGI eller Dansk Tennis Forbund, kan I gratis komme med i den anden organisation i resten af 2022.

Kontakt klubkoordinator Laura Holm Jørgensen på lhj@tennis.dk – eller ring +45 24 75 39 95 – så hjælper hun jer i mål.

RENE LINJER – SPILLEREGLER FOR 2022

  • Reglerne for kontingentpriser er grundlæggende de samme som i 2020 og 2021
  • Var man den 1. april 2020, hvor samarbejdsaftalen mellem DGI og DTF trådte i kraft, kun medlem af den ene af de to organisationer, kan man gratis få medlemskab i den anden organisation
  • Alle klubber, der er kommet ind i ordningen med frit medlemskab i en af organisationerne, fortsætter på de vilkår i 2022
  • Nye klubber, der melder sig ind, kan få fri-kontingent for 2022 i den organisation, de ikke tidligere var medlem af
  • I 2022 vil det det fortsat kun være muligt at benytte turnerings- og holdturneringstilbud, ved at være medlem i både DTF & DGI.
  • Som medlem af begge organisationer får man rabat på uddannelsesprodukter som eksempelvis trænerkurser.
  • Man kan ikke i 2022 melde sig ud af den ene organisation for så at tilmelde sig et gratis medlemskab.