DTF’s generalforsamling afholdes 3. januar

Landets klubber er blevet indkaldt til generalforsamling i Dansk Tennis Forbund den 3. januar. Det drejer sig om den udsatte generalforsamling, der i første omgang skulle være afholdt i marts 2020.

UDSAT: GENERALFORSAMLINGEN BLIVER IGEN UDSAT

På grund af corona-pandemien blev Dansk Tennis Forbunds Generalforsamling 2020 i september endnu engang aflyst og udskudt på ubestemt tid. Nu er der fundet en ny dato.

Dansk Tennis Forbunds Generalforsamling afholdes søndag den 3. januar 2021 kl. 10.30. Generalforsamlingen afholdes i Odense Tennis Center.

Klubberne har modtaget indbydelse til generalforsamling, og tilmeldingen foretages derigennem.

Dagsorden

Indkomne forslag fra medlemmerne (unioner og klubber), der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen og sekretariatet 21 dage før generalforsamlingen, dvs. søndag den 13. december 2020, og af bestyrelsen umiddelbart efter modtagelsen, udsendes til unioner og klubber.

NB! Bemærk at bestyrelsen har trukket deres tidligere fremsatte forslag om vedtægtsændringer, men fremsætter det igen ved generalforsamlingen i marts 2021. Ligeledes har Odder Tennisklub og Rødovre Tennisklub valgt at trække deres forslag, men genfremsætter det ved generalforsamlingen i marts 2021.

Bestyrelsen fremsætter i øvrigt et nyt forslag om at det i fremtiden skal være muligt med elektronisk afvikling af generalforsamlingen. Læs mere i dagsorden samt bilag A.

Årsberetning og regnskab for 2019

Dansk Tennis Forbunds årsberetning og regnskab for 2019 kan læses er.

OBS! Dansk Tennis Forbund tager forbehold for, at ændringer i corona-situationen kan medføre aflysning af Dansk Tennis Forbunds generalforsamling.