Tilpassede anbefalinger for tennis og padel

Efter en tilpasning af de generelle anbefalinger for udendørs idræt, har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis tilpasset vores råd for tennis og padel.

Der er nu muligt at have større træningsgrupper end hidtil.

***Opdateret 8. juni: Fremover kan du altid finde seneste retningslinjer og anbefalinger for tennis og padel på www.tennis.dk/corona***

Onsdag den 13. maj tilpassede DIF og DGI deres retningslinjer for udendørs idræt. Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har herefter tilpasset vores gode råd til tennis- og padelklubberne, så de stemmer overens med de nye anbefalinger.

I denne artikel finder du først en oversigt over, hvad der er nyt for tennis- og padelsporten. Derefter kommer et udpluk af retningslinjerne fra DIF og DGI, hvor vi kun har medtaget det, der har relevans for tennis- og padel sporten – altså idræt uden kropskontakt. Til sidst kommer de gode råd fra Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis.

Nedenstående gælder fra dags dato indtil der kommer en ny udmelding.

Bemærk, at der kun er åbnet op for udendørs idræt. Indendørs tennis og padel er stadig forbudt. Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis arbejder for, at indendørs tennis og padel kommer med, når der åbnes yderligere op for idræt i Danmark.

Hvad er ændret for tennis- og padelsporten?

Større grupper

Det er nu muligt at lave træning og holde arrangementer med deltagelse af op til 10 personer inklusiv trænere/ledere/forældre med flere.

Det er også muligt at have flere træningsgrupper i gang samtidig. Her skal der være en klar adskillelse af grupperne, og der må ikke byttes ud i grupperne undervejs i træningen. Hver gruppe skal have tilknyttet en træner. En træner kan ikke være tilknyttet to træningsgrupper på samme tid. Organiser træningen, så det i videst muligt omfang kan lade sig gøre at overholde anbefalingerne om 2 meters afstand i idræt.

Overvej grundigt, hvor mange I mener, er forsvarligt at have i en træningsgruppe på samme bane. Tag gerne hensyn til spillernes alder, erfaring med mere. Eksempelvis kan to minitennisbaner på tværs på hver sin side af nettet med to spillere på hver (8 i alt samt en træner) være en god løsning. Mens 9 spillere i kø til en fodringsøvelse måske er en skidt løsning.

Et fornuftigt setup til tennistræning på hel bane kan være en træner med 4-6 spillere.

Når der er hegn mellem tennisbanerne, anses dette for tilstrækkelig adskillelse af grupperne. Dette har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis fået bekræftet af de relevante myndigheder, uagtet at der i anbefalingerne fra DIF og DGI er nævnt to meter mellem grupperne.

Læg gerne større træningsgrupper på baner med størst mulig afstand til hinanden.

Åbne toiletter

Det er nu muligt at åbne for toiletter på anlægget. Det kræver, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.

Klubhuse, omklædningsrum og andet må stadig ikke benyttes til ophold og bad og lignende. Hvis jeres toiletter ligger inde i et klubhus eller i forbindelse med omklædningsrum, skal I sikre, at øvrige arealer udelukkende bruges til gang til og fra toilettet.

Fælles bolde

Hidtil har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis anbefalet, at man spiller med flere sæt mærkede bolde, så hver spiller kun rører ved sit eget sæt bolde. Den metode er stadig en effektiv måde at forebygge smitte.

Alternativt kan man løbende spritte sine hænder af undervejs. Det kan være efter boldopsamling ved træning eller efter hvert sæt i kampspil. Det gør det muligt at spille med fælles bolde.

For en træner kan det også være en effektiv løsning at have en handske på sin ene hånd ved håndtering af bolde.

Ikke nødvendigvis faste spilmakkere

Hidtil har et af rådene fra Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis været, at spil bør foregå med ”spillere fra samme husstand, faste spilmakkere eller faste træningshold”. Rådet var lavet ud fra et forsigtighedsprincip.

Med de tilpassede retningslinjer fra DIF og DGI har vi udfaset rådet om faste spilmakkere. Fokus skal stadig være på at holde afstand og god hygiejne.

Drop in og lignende arrangementer

Hidtil har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis anbefalet, at arrangementer som ”hyg ind”/”drop in” aflyses i klubberne. Vi åbner nu op for, at den type arrangementer kan afholdes under hensyntagen til en række forholdsregler, der skal sikre, at forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes.

Arrangementer som “hyg-ind”/”drop in” eller lignende kan kun afholdes, hvis det samlede deltagerantal ikke overskrider 10 personer. Dette gælder også, hvis man efter til melding eller ved ankomst bliver delt ind på flere baner eller i mindre grupper med færre end 10 på hver bane.

Spred deltagerne ud over så mange baner som muligt. Det er stadig ikke tilladt at tage ophold uden for banerne til socialt samvær.

Cafeer og restauranter

Restauranter, caféer og lignende kan fra den 18. maj 2020 igen servere så længe, de lever op til retningslinjer om blandt andet åbningstid, fysisk afstand mv.

Retningslinjerne kan findes her. 

Turneringer

Anbefalingerne fra DIF og DGI nævner, at tennis kan genoptage turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har i første omgang fokus på, at hverdagen i klubberne kan fungere bedst muligt. Derfor udgiver vi vores retningslinjer nu uden retningslinjer for turneringsaktivitet.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis arbejder på hurtigst muligt at lave særskilte regler for turneringsspil og holdkampe, så disse kan afholdes på en sundhedsmæssig forsvarlig vis og så de til en hver tid lever op til forsamlingsforbuddet.

Bemærk

Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte klub. Derfor bør den enkelte klub undersøge dette først samt overveje egne retningslinjer for aktivitet på udendørs baner. I dialogen med kommunen kan det være en god ide at henvise til Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs”.

Den enkelte klub er ansvarlig for aktiviteterne i deres klub. DTF og DGI Tennis opfordrer på det kraftigste til, at man følger nedenstående anbefalinger fra DIF og DGI.

Anbefalinger fra DIF og DGI

Nedenfor finder I DIF og DGI’s retningslinjer for udendørs idræt. Anbefalingerne er lavet på baggrund af Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs”.

Vi har kun taget de punkter med, som har relevans for tennis- og padelsporten. DIF og DGI’s fulde anbefalinger kan ses her.

Forudsætningen for at gå i gang med udendørs idrætsaktiviteter er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Vi har alle et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

DIF og DGI’s retningslinjer for udendørs idræt 

 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer:
 • Udendørs idrætter uden kropskontakt kan genoptage turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis. (F.eks. i tennis, ridning og sejlsport)
 • Der må bruges fælles bolde i den udendørs idræt. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane. Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt.
 • Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
 • Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på flere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang.
 • Der skal være en træner / frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning / aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Der bør ikke arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, og efter endt aktivitet skal alle forlade idrætsfaciliteten uden at samles.
 • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent for administrativt arbejde.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

Generelle anbefalinger og retningslinjer

 • Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er pt. på 10 personer
 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer
 • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.
 • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Gode råd til spil på tennis- og padelbaner

 • Hæng klubbens corona-anbefalinger op ved alle klubbens tennis- og padelbaner. Download evt. en opdateret plakat fra DTF og DGI Tennis
 • Ophæng engangshandsker eller sprit til brug ved banefejning og vanding
 • Der skal være udstyr tilgængeligt til rens af ruder på padelbaner
 • Træning kan foregå i grupper på max. 10 personer inklusiv trænere, men stadig med forbehold for god afstand til hinanden.
 • Der kan godt være flere træningsgrupper i gang samtidig. Men hver træner kan kun have én gruppe ad gangen. Læg gerne træningsgrupperne på baner med størst mulig afstand til hinanden.
 • Organiser træningen, så det i videst muligt omfang kan lade sig gøre at overholde anbefalingerne om 2 meters afstand i idræt. Overvej grundigt, hvor mange I mener, er forsvarligt at have i en træningsgruppe på samme bane.
 • Tag gerne hensyn til spillernes alder, erfaring med mere. Eksempelvis kan to minitennisbaner på tværs på hver sin side af nettet med to spillere på hver (8 i alt samt en træner) være en god løsning. Mens 9 spillere i kø til en fodringsøvelse måske er en skidt løsning.
 • Et fornuftigt setup til tennistræning på hel bane kan være en træner med 4-6 spillere.
 • Spillere må ikke opholde sig ved klubbens øvrige faciliteter før, under og efter spil. Undtaget er toiletter, som kan holdes åbne, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås
 • Arrangementer som “hyg-ind”/”drop in” eller lignende kan kun afholdes, hvis det samlede deltagerantal ikke overskrider 10 personer. Dette gælder også, hvis man efter tilmelding eller ved ankomst bliver delt ind på flere baner eller i mindre grupper med færre end 10 på hver bane
 • Booking af baner skal, såfremt det er muligt, bookes online. Undgå kontakt med bookingsystem i klubben.

Gode råd til den enkelte tennis- og padelspiller

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub
 • Ankomst til klubbens banefaciliteter sker tidligst 5 minutter før starttid. Forlad banen 5 minutter før din booking udløber for at undgå for mange personer i klubben samtidig
 • Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres udstyr
 • Spil med to eller flere sæt mærkede bolde, så kun én spiller rører ved ét sæt bolde, eller sørg for løbende afspritning af hænder. Det kan være efter boldopsamling ved træning eller efter hvert sæt i kampspil
 • Minimer berøring af bænke, netstang, nettet, dommerstol eller andet materiale på og uden for banen
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr, samt ruder i padel og sprit af inden og efter spil. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil
 • Minimer sidebytte i padel

Links