Banerne spiller bare i Assentoft

Lys, luft og velholdte baner gør SIF Assentoft Tennis super attraktiv. På fire år er klubben gået fra lukningstruet til at have passeret de 100 medlemmer.

Artiklen blev oprindeligt udgivet på dgi.dk

Liv på banerne og en stærk klubkultur er blot to af flere ingredienser i den trylledrik, der har forvandlet SIF Assentoft Tennis fra lukningstruet forening til en velplejet succes.

De to kunstgræsbaner, hegnet omkring dem og det rødmalede klubhus ser flunkende nyanlagte ud, skønt det meste stammer fra dengang i 1978, da klubben blev stiftet.

Men hegnet er nyt, og, stolperne er blevet højtryksrenset. Det er kunstgræsunderlaget også, så det hele fremstår rent og lyst.

Tre mand har brugt i alt 100 timer bare på højtryksrensningen, fortæller Anders Moeslund, der har været formand for Assentoft Tennisklub de seneste fire år. Som en af troldmændene bag klubbens forvandling har han lagt utallige timer i arbejdet som formand, træner og altmuligmand.

”Da jeg kom i bestyrelsen, gjorde jeg det klart, at hvis jeg skulle være med skulle det rykke. En del af det, er, at banerne bare skal spille,” fortæller Anders Moeslund.

Det var også nødvendigt, for med under ti medlemmer i 2015 var fremtidsudsigterne for tennisklubben dystre. Men siden har succesen spredt sig som ringe i vandet. I første halvdel af juni i år kunne bestyrelsen med stolthed markere medlem nr. 100, og endnu flere er kommet til siden.

Klubben kunne samtidig glæde sig over at blive kåret som en af landets højdespringere af Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis. Hæderen går til de klubber, der det seneste år har haft den bedste medlemsudvikling.

Synligt tennisanlæg

En tredje ingrediens i forvandlingen har været at tynde ud i buskadser og træer omkring anlægget, så banerne er synlige. I dag kan de ses både fra Assentofthallerne og fodboldbanerne på den ene side af tennisanlægget og fra skolen på den anden.

”Nu er vi ved at være i bund, men træerne arbejder vi stadig med, ” siger Anders Moeslund og kigger ud over de lave buske ud mod Skolevej, hvor klubben og kommunen har taget hver deres tørn med rydningen.

”Når forvaltningen kan fornemme, at vi har gang i noget positivt, øges deres vilje til at hjælpe,” siger Anders Moeslund og understreger, at de mange planer kræver en god linje til kommunen, der skal give tilladelse til ændringer i lokalplaner, bevilge tilskud med videre.

Nu kan lokale, der passerer på Skolevej, se aktiviteten på banerne. Dertil kommer, at færre træer giver mindre skygge, som igen betyder mindre nedfald og mos på banerne.

Kigger du i retning af fodboldbanerne, står flere små klynger af bøgetræer, som Anders Moeslund allerede har trimmet. Nu håber han, at kommunen går med til at fælde nogle af træerne for at give plads til en kørevej til den padelbane, de er i gang med at indsamle penge til.

Fest, fadøl og gode ambassadører

Formand Anders Moeslund har gjort en stor forskel i Assentoft. Foto: DGI

Anders Moeslund trækker på sin tennisviden fra flere tennisklubber, hvor han selv har spillet som yngre. Erfaringen har lært ham, at stemningen og kulturen i klubben er vigtig.

”Med en god kultur og liv på banerne bliver medlemmerne gode ambassadører. De spreder budskabet om, at her er det sjovt at være med. Deres omtale virker meget bedre end annoncer og facebookopslag,” siger Anders Moeslund og viser klubnavnet på sin blå t-shirt. For det er også med til gøre SIF Assentoft Tennis kendt blandt byens 3.600 borgere.

Ambassadørernes budskab handler både om, at klubben byder på god træning, hjælp til stort og småt som for eksempel at sætte et nyt grip på ketsjeren og hyggesnak efter spil og træning. Det giver en god kultur.

Derfor var det da også planen, at fest og fadøl skulle være en del af fejringen, når tennisklubben passerede de magiske 100 medlemmer. Det satte corona en stopper for, men kun midlertidigt, for planen er, at der skal være fest med fadøl og blus på grillen til august, når corona-krisen forhåbentlig er afblæst.