De nye retningslinjer er her

DTF og DGI Tennis har opdateret corona-anbefalingerne for tennis og padel. Få overblik over, hvad de nye regler har af konsekvenser.

Træningen i klubberne kan fortsætte under de nye corona-retningslinjer.

 DIF og DGI har opdateret deres fælles retningslinjer for idræt efter regeringens seneste stramning af corona-restriktionerne. Derfor har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis også opdateret anbefalingerne for tennis og padel.

De opdaterede retningslinjer finder du altid på tennis.dk/corona

I denne artikel forsøger vi at fremhæve de vigtigste regler for at give et godt overblik. Det skal i den forbindelse nævnes, at reglerne naturligvis skal forstås i deres helhed, og at retningslinjerne for idræt ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Vi kommer ind på mundbind, forsamlingsforbud for voksne, samt børn og unge, turneringsaktiviteter, sociale aktiviteter og professionel idræt.

Mundbind

Foreløbigt frem til den 2. januar 2021 skal der bæres mundbind indendørs i offentligt tilgængelige steder som tennishaller og klubhuse. Om ens hal eller klubhus reelt tæller som offentlig tilgængelig eller ej, opfordrer DTF og DGI Tennis til, at man lader reglerne om mundbind gælde.

Kravet gælder for alle på 12 år og derover. Man skal ikke bære mundbind under selve idrætsaktiviteten (tennis, padel, fysisk træning med mere). Det gælder både spillere/udøvere og trænere.

Forsamlingsforbud for voksne

Forsamlingsforbuddet for alle voksne (22 år og derover) er på maks. 10 personer. Det er stadig tilladt med eksempelvis adskilte doubler på tre forskellige baner på samme tid.

Der må også gerne være flere træningsgrupper på maks. 10 personer inklusiv træner i samme hal, hvis der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne.

Er der tale om eksempelvis en individuel turnering eller en holdkamp må antallet af deltagere på samme tid i hallen ikke overskride 10 personer. Også selv om spillerne er spredt ud over flere baner. En turnering med 16 deltagere kan stadig gennemføres, hvis der ikke er mere end 10 personer inklusiv turneringsledelse til stede på samme tid.

Forsamlingsforbud for børn og unge

Forsamlingsforbuddet for børn og unge op til og med 21 år i idrætssammenhænge er på maks. 50 personer. Hvis blot en enkelt person i gruppen er over 21 år, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer i stedet. Dog må der være træner og nødvendige voksne inkluderet i de 50 personer. Nødvendige voksne er eksempelvis forældre i familietennis.

En tommelfingerregel er, at de forældre, som indgik i træningen før de nye restriktioner, også må deltage nu.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis anbefaler, at øvrige forældre og pårørende i videst muligt omfang ikke er til stede under træningen. De bør i stedet kun aflevere og hente børnene.

Turneringsaktiviteter

Det er stadig tilladt at afholde turneringsaktiviteter. Forsamlingsforbuddet for henholdsvis børn og unge samt voksne skal overholdes. Det betyder, at der maks. må være 50/10 personer tilstede på samme tid, som deltager i turneringen eller holdkampen. Turneringsledelse og dommere tæller med i de 50/10 personer.

Forældre, der er med deres børn til turnering, opfordres til i videst muligt udstrækning at aflevere deres børn til turneringerne og først kommer tilbage, når spilleren er færdig med at spille. I det hele taget opfordrer DTF og DGI Tennis til, at man i videst mulig udstrækning kun er de personer til stede, der er nødvendige for at afholde turneringen eller holdkampen.

Forældre til spillere kan være til stede, hvis de er publikum. Som publikum skal man sidde ned på den samme plads, så længe man er til stede. Man må ikke bytte plads undervejs for eksempelvis at tale med nogle andre.

Man må ikke bære sit barns taske eller fylde vanddunken med mere, for så regnes man som deltager i begivenheden. I så fald gælder det lille forsamlingsforbud på 10 personer, og turneringsafholdelsen vil forbryde sig mod forsamlingsforbuddet.

Det er muligt at have publikum til stede under turnering og holdkampe, hvis forholdene og publikum selv lever op til de særlige regler for publikum. DTF og DGI Tennis opfordrer klubberne til at overveje nøje, om deres arrangementer er i stand til at leve op til de særlige retningslinjer for publikum, eller om der skal spilles uden publikum.

Alle deltagere i turneringsaktiviteter bør gøre sig bekendt med DTF og DGI Tennis’s Retningslinjer for turneringsspillere under corona.

Sociale arrangementer og camps

Foreløbig frem til den 2. januar bør alle sociale arrangementer aflyses. Det kan være klubfester, fællesspisning eller andre aktiviteter, som er udover spil, træning og turneringsaktivitet.

Der er ikke længere dispensation til lejre, camps med videre. Tidligere kunne man få lov at gå over forsamlingsforbuddet ved afholdelse af lejre og camps, hvis man overholdt en række regler. Den dispensation gælder ikke længere.

Træningslejre og lignende med overnatning kan kun gennemføres, hvis deltagerantallet ikke overstiger 10 personer.

Professionel idræt

Når man dyrker professionel idræt, er man undtaget fra forsamlingsforbuddet. Med de nye corona-retningslinjer for idræt er definitionen af professionel idræt blev ændret i forhold til hidtil.

I tennis vil højeste nationale seniorniveau sige Elitedivision i DTF Holdturneringen og Kategori A og G i individuelle seniorturneringer. Deltagerantallet må her overstige forsamlingsforbuddet på ti personer.

Padel er ikke omfattet af fritagelsen for forsamlingsforbuddet.